SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuba TUNAY, Esra SARI
 


Keywords:MENOPOZ DNEMNDE YAYGIN BR PROBLEM: OBEZTE
 
Herhangi bir hastalk olmayp, doal bir sre olarak bilinen menopoz dnemi strojen seviyesindeki azalma folikl uyarc hormondaki arta bal olarak gereklemekte ve menopoz dneminde fiziksel, ruhsal ve cinsel adan birok deiiklikler meydana gelmektedir. Vazomotor semptomlar, uyku problemleri, arpnt, ba ars, ba dnmesi, dzensiz menstrual period, vajinal kuruluk, enfeksiyon, cinsel organlarda atrofi, deride kuruluk, trnaklarda krlma, riner sistem ve cinsel yaama ilikin salk sorunlar menopoz dnemde yaanabilmektedir. Ayrca menopoz dnemi ile birlikte over hormonlarn azalmasna bal olarak obezitede de art grlmektedir. Beslenme kaynakl hastalklardan birisi ve en sk karlalan olan obezitenin prevalans art gstermekte olup, menopoz dneminde ortaya kan semptomlarn iddetini artrmasnn yan sra tip 2 diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, osteoartrit, kardiyovaskler hastalklar, inme, enfarkts, meme, kolon ve endometrium kanseri gibi hastalklar iin de risk faktrdr. Yaanan semptomlar en aza indirmek ve kadnn yaam kalitesini artrmak iin menopoz dnemindeki obezite riskine kar ebe ve hemirelere byk grevler dmektedir. zellikle menopoz ncesi dnemde menopoz hakknda kadnlar bilgilendirilmeli, menopoz dneminde kadnlarn dneme uyum salamas iin eitimler verilmeli ve danmanlk yaplmaldr. Ayrca kadnlarn dzenli kilo takiplerinin yaplmas ile de obezite ve obeziteye bal risklerin de nne geilebilmektedir. Bu derlemede obezitenin menopoz dneme etkileri ve menopoz dnemindeki grlen obezitede ebe/hemirenin rol literatr dorultusunda zetlemek amalanmtr.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Menopoz Semptomlar, Obezite, Ebe, Hemire