SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bilge DOAN TAYMUR, Arzu Bilge TEKN, Gldeniz TOKLUCU
 


Keywords:NADR BR OLGU:VIRGO HASTADA UMBLCUSA UZANAN SUPRALEVATOR ABSE
 
Ama: Primer anorektal abseler anal glandlardaki infeksiyona veya ans kenarndaki deride oluan infeksiyona bal oluurlar. Anal abseler ans veya rektum komuluunda py dolu enfekte kavitelerdir. Perianal ,ischioanal ,intersfinkterik ,supralevator olarak grlebilirler. En sk perianal abse grlrken , supralevator abse olduka nadirdir . Supralevator abseler jinekolojik kistik kitleleri taklit edebilir ayrc tanda akla getirilmelidir. Yntem: Bu vakada umbilicusa kadar uzanan supralevator absesi olan 22 yanda ek hastal olmayan virgo olguyu sunmay amaladk.Olgu: drar yapamama ikayetiyle hastanemiz acil servisine bavuran 22 yanda virgo hastann laboratuar tetkiklerinde betahcg negatif ,lkosit:14900 , hgb:11,6 crp:19 olarak izlendi. Pelvis BTde presakral mesafede pelvisi dolduran kaln cidarl aksiyel kesitte 114*106 mm byklnde mesane ile ilikisi net deerlendirilemeyen ayrc tanda perirektal kist, adneks kisti dnlen kistik lezyon izlendi. Kliniimize konslte edilen hastann ultrasonografisinde umbilicusa kadar uzanan ayrc tanda endometrioma pelvik abse dnlen 130*100 mm boyutlarnda youn ekojeniteli kistik lezyon grld. Acil laparotomi karar alnd.Perop batin gzleminde uterus over ve tubalar umbilicusa kadar eleve ,retroperitoneal pararektal alana doru uzanan fluktasyon veren 200*150 mm boyutlarinda yumuak serbest kitle izlendi. Supralevator abse olduu grlen kitle genel cerrahi ekibi tarafindan intersfinkterik alandan drene edildi. Postoperatif antibiotik tedavisi devam edilen hastann takiplerinde komplikasyon gelimedi. Anorektal abseler 30-45 ya arasndaki erkeklerde daha sk grlrken olgumuz 22 yanda ve virgoydu. Anorektal abse sebepleri en sk crohn hastal ve lseratif kolittir. Olgumuzda tanl kronik bir hastalk yoktu. Sonu: Rektal abseler batna uzanabilir ve akut batn yapan jinekolojik pelvik kitle ayrc tansnda aklda tutulmaldr.

Anahtar Kelimeler: Rektal abse, Supralevator abse, Pelvik kitle