SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Esma KABASAKAL
 


Keywords:OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA RASYONEL DUYGUCU DAVRANIŞÇI PSİKO EĞİTİMİN ÖNEMİ
 
Okul çağı çocukları dönem bireylerin bilişsel, duygusal ve davranışsal değişiklikleri yoğun olarak yaşadıkları bir dönemdir. Bu dönemde bilişsel çarpıtmalar nedeniyle yaşamda karşılaşılan güçlüklerle baş etmek zorlaşabilir. Çocukların yaşamda karşılaştıkları ve hoşnutsuzluk verici olaylara karşı felsefik düşünce yapısını geliştirerek esenliği artırma ve uyum kapasitesini geliştirmede rasyonel duygucu eğitim kullanılabilmektedir. Rasyonel Duygucu Davranışçı Eğitim bilişsel kuramların öncüsü olan Rasyonel Duyucu Davranışçı Terapinin bir eğitimsel türevidir. Buna göre insanın doğasında hem rasyonel (akılcı, mantıklı) hem de rasyonel olmayan (akılcı olmayan, mantık dışı, irrasyonel) inanışlar yönünde bir potansiyel bulunmaktadır. Kişi kendini koruma, hatalarından ders çıkarma, kendi düşüncelerini değerlendirme, yaratıcı olma ve gelişimi için kendi potansiyelini gerçekleştirmenin yanı sıra kısa süreli hazlara sahip olma, kendine zarar verme, batıl inanışlara sahip olma, gelişimden kaçınma, mükemmeliyetçi olma, erteleme inanışları da sahiptir. Rasyonel Duygucu Davranışçı Eğitim, çocuklarda eleştirel düşünme, olumlu benlik kavramı geliştirme, engellenmeye karşı tahammüllü olma ve gerçekçi bakış açısına sahip olma gibi kendinde yaşam felsefesi ve iç görü kazandıracak 2-12 haftalık bir sürede bilgilendirici konferans, tartışma ve deneyimsel etkinlik, ev ödevi, role play vb. teknikler aracılığıyla sunulmaktadır. Bu bildiride çocuklarda sağlıklı mutlu, güvenli ve uyarıcı bir okul ortamı geliştirmenin yanı sıra yetişkin yaşamda da izleri devam edecek pozitif ruh sağlığını geliştirici bir felsefik bakış açısı kazandıran duygucu eğitim uygulamasına ilişkin bilgi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul, Çocuk, Psiko Eğitim, Rasyonel Duygucu Eğitim