SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilek DEMR, idem Mge HAYLI
 


Keywords:OKUL AINDAK OCUKLARIN BESLENME DURUMLARINA LKN SORUNLAR VE ZM YNTEMLER
 
Bu almada, okul andaki ocuklarn beslenme durumlarna ilikin sorunlar ve zm yntemleri hakknda bilgilendirmek amacyla yaplmtr. Beslenme; byme, yaamn srdrlmesi ve saln korunmas iin zorunludur. ocuklar asndan beslenme, byme ve gelimeyle ileri yalardaki salklar iin temel oluturmaktadr. Saln temeli ise yeterli ve dengeli beslenmedir. Okul a grubunun beslenmesinde ise ama normal salkl byme ve gelimeyi salamaktr. ocuklukta kazandrlan salkl beslenme alkanlklarnn pekitirilmesinde okul ortam byk nem tamaktadr. ocuklarda beslenme; ocuun yana, cinsiyetine, vcut arlna, fiziksel aktivitesine gre dzenlenmelidir. Okul a ocuunun toplum yaamna bilinli olarak girdii bir dnemdir. Okul anda ocuun beslenme alkanlklarn aileden ok ocuun arkada evresi, reklamlar gibi etkenler daha ok etkilemektedir. Okulda beslenme konusunda kontrolszlk, zellikle annenin alt durumlarda okuldan eve gelince kendi kendine yiyecek hazrlama sonucu ocuk yanl beslenme alkanlklarna sahip olabilir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenebilmesi iin ocuun, ailenin ve okul ynetiminin, retmenlerin beslenme konusunda eitilmeleri nemlidir. Okul andaki ocuklarda beslenmenin en iyi gstergesi byme ve gelimenin llmesidir. Bu durumda boy ve arlk lmleri en pratik ve en ok kullanlan yntemidir. ocuun kilo art ve boy uzamasndaki aksaklklarn giderilmesi de ok nemlidir. Vcudun gereksinimi olan besin elerinin bir ya da birka yetersiz alnrsa vcudun bymesi, gelimesi ve normal almas bozulmaktadr. Okul andaki ocuklarn salkl ve yeterli beslenme gibi olumlu alkanlklarn nemine daha fazla vurgu yaplmaldr.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, beslenme sorunlar, beslenme durumlar, okul a ocuklar, zm yntemleri