SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Metin KABA, Neslihan ERKAL, Yeliz AKPINAR MAYR
 


Keywords:ON DRT YAINDAK BR HASTADA TANISI LAPARATOMYLE KONULABLEN BLATERAL ADNEKSYEL TORSYONA NEDEN OLAN PARATUBAL KST OLGUSU
 
Ama: Bu sunumda 14 yandaki bir hastada bilateral torsiyone olmu paratubal kist (PTK) kist olgusunu sunulmaktadr. Sunumla nadir grlen, komplikasyonlara neden olan PTKe dikkat ekerek farkndalk gelimesine katk sunmaktr. Olgu sunumu: On drt yandaki hasta acil servise karn ars ikyeti ile bavurdu. Yaplan fizik muayenede orta derecede defans ve hassasiyet mevcuttu. Rebound yoktu. Yaplan transabdominal ultrasonografi incelemelerinde, sol overde 81x57x80 mm, 47x44x45 mm boyutlarnda, sa overde 52x33x47mm, 23x17x27mm boyutunda unilokler anekoik kistik lezyonlar grld. Douglasta, paraovaryan alanlarda serbest sv gzlenmedi. Bilateral overlerde kan akm izlendi. Hasta takip edilmek amacyla klinie yatrld. Hastada akut over torsiyonu ve akut batn dnlmedii iin ar kesici ila verildi. Hastann ars geriledi. Tmr belirteleri normaldi. Hastann ara ara ars olmas zerine ameliyat yaplmasna karar verildi. Genel anestezi altnda gbek alt median kesi ile batna girildi. Eksplorasyonda sol overi de iine alacak ekilde adneksin 3 kez torsiyone olduu gzlendi. Adneks detorsiyone edildiinde sol paratubal kkenli 9X6X5 cmlik multiloble PTK olduu gzlendi (ekil 1 A, B). Kist detorsiyone edilince over ve tpn normal yapda olduu, torsiyon sonras kanlanmasnn dzeldii ve doku renginin doal hale geldii gzlendi (Resim 2 A, B). Sonra sa over eksplore edildiinde sa adneksin 2 kez toriyone olduu gzlendi. Detorsiyone edildiinde sa paratubal alanda 5X4X3 cm boyutunda PTK olduu gzlendi (ekil Resim 3). Adneksiyel dokular detorsiyone edildikten sonra kist eksize edildi. Sa overde bulunan 2 cmlik kist eksize edildi. Patoloji sonucunda eksize edilen kistin de basit serz kist olduu bildirildi. Sonu: Sunulan olguda serz basit kist yapsndaki kistlerin her iki paratubal alanda ve sa overde gelitii gzlenmitir. Genellikle PTK tek tarafl olurlar. Kist bymesi, hemoraji, torsiyon, rptr balca PTK komplikasyonlarn oluturur. PTK torsiyone olurken over ve tubalarda iine alacak ekilde torsiyon geliebilir. Fakat PTK torsiyonunda overlerin kanlanmas ksmen devam edebilir. Bu olgularda sunulan olguda olduu gibi radyolojik grntlerde overlerde kan akm izlenebilir. Bu durum tan koymada ve tedavide gecikmeye neden olabilir. Ayrca PTK nadir grlr ve genellikle benigndir. Bu nedenle PTKlerin ynetimine aklk getiren klinik rehberler henz yaynlanmamtr. Bu sebeple PTKlerle ilgili bilgi birikimine katk salayacak olgu sunumlarna ve olgu serilerine ihtiya vardr.

Anahtar Kelimeler: Paratubal Kist, Kist Torsiyonu, Kist Rptr