SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Kbra ARSLAN
 


Keywords:OTZML BREY VE ALELER N TOPLUMSAL FARKINDALIK NASIL ARTTIRILMALI?
 
Otizm, DSM-5te sosyal iletişim ve etkileşimdeki kstllk (sosyal-duygusal kstllk, szel olmayan iletişimdeki kstllk ve akran ilişkisini başlatma veya srdrmedeki zorluklar) ve snrl, tekrarlayc ilgi alanlar ve aktiviteler (tekrarlayc motor hareketler, nesne kullanm ya da konuşma, aynlkta srar, rutinler, kstl ilgi alanlar ve artmş ya da azalmş duyusal ilgi ya da tepkiler) olarak tanmlanmaktadr. Otizm, ocukluk dneminde kendini gsteren ve bireyin tm yaam boyunca devam eden sosyal etkileim ve iletiim alannda yaanan zorluklar ve geliimsel gerilikleri ifade etmektedir. Yaamn ilk ylnda dil problemleri, ie kapanma, tekrarlayc hareketler ve ilikilerde snrllk gibi zelliklerle ortaya kt belirtilen otizmin hayat boyu devam eden geliimsel bir durum olduu gz nnde bulundurulduunda hem bireylerin hem de ailelerinin bu sreten etkilenmesi kanlmazdr. Sz konusu bu zellikler, dier insanlarn otizmli bireyleri garip ve tuhaf olarak tanmlanmalarna neden olabilmektedir. Sosyal etkileimdeki yetersizlikler ile karakterize olan otizmli bireylerin davransal ve iletiim becerilerindeki eksiklikleri, bu bireylerin ve ailelerinin toplumla btnleebilmelerinde glkler yaamalarna neden olabilmektedir. Otizm farkndal olan kiilerin, otizmli bireylere ve ailelerine yaklamn daha yapc olduu bilinmektedir. Otizme ynelik farkndaln artmas hem otizmli bireylere hem ailelerine sosyal evre asndan olduka katk salayacaktr. Bu balamda bu almann amac otizme ynelik toplumsal farkndaln nasl arttrlaca zerine durmaktr. almann toplumsal duyarll arttrmak ve olumsuz tutumlar ortadan kaldrmak adna yaplacak dier almalar asndan yol gsterici olaca dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm, otizmli birey ve aileleri, toplumsal farkndalk