SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bra GKE, Rabia KARA, Suna TOKGZ YILMAZ
 


Keywords:OYUN TERAP TEKNKLERNN ENTEGRASYONU LE TSEL REHABLTASYON SRELERNN ETKNL ARTTIRILABLR M?
 
itme kayb tanlandktan sonra uygun iitsel yardmc cihazlarla kaybn olumsuz etkileri geri evrilmeye allr. Ayn zamanda iitme kaybnn dil ve konuma zerine zararl etiklerinin olduu bilinmektedir. Bu kiilerin uygun cihazla birlikte dili, kullanmak, anlamak ve konumay retebilmek iin iitsel rehabilitasyon eitimi almalar gerekmektedir. itsel rehabilitasyon eitiminde evre sesleri ve dile ait olan sesler fark etme, ayrt etme, tanma ve anlama alt basamaklarna gre retilmek amalanr. Bireye zg bir program dahilinde ve ailelerin katlmyla rehabilitasyondan en etkili sonular almak istenir. Uygulamalar srasnda uygun iitsel dikkatin salanmas iin dinleme davran retilir. Sonra genellikle basitten karmaa doru alt basamaklara uygun dili retme zere eitli grevler ve eitimler yerine getirilir. Ancak bu eitimlerin uzun sre srdrlebilir olmas rehabilitasyon etkinlii andan ok nemlidir. Ailelerin de katld youn ve kiiye zg bir ekilde yaplan uygulamalarla yaanlan olumsuzluklar byk lde geri evrilebilmektedir. letiim niyetinde olmak, sosyalleme ihtiyacn hissetmek ve motivasyonel olarak destekleyici tutumlar ise gdleyici olmaktadr. Oyun ocuun geliimi ve ilerlemesi salayan her daim hayatnda bulunan bir olgudur. Genel itibariyle oyun terapisi uygulamalar bata terapiye dahil olan tm kiilerin gl ve zayf ynlerini belirleyip, bireye zg gelitirilmek istenen yeteneklere veya yaplmas amalanan dier uygulamalara gre ailelerin de dahil edildii bir yntemdir. Birincil olarak terapi srasnda bireyler aras ortak ilgi gelitirilip, bireylerin duygu ve isteklerine gre rahat bir ortamda; dil becerileri ve sosyal iletiim becerilerini gelitirmeye, iliki kurma, iletiime gemeye niyet etme, jest ve mimikleri kullanma, duygular anlama, sosyal problemleri zmeye yardmc geliimi destekleyici uygulamalar yaplr. Bu uygulamalarn iitsel rehabilitasyona entegre edilmesiyle program etkinliinin daha da arttrlabilecei dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: iitsel rehabilitasyon, oyun terapisi, iitme kayb