SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Smeyra TOPAL, Sinem YALNIZOLU AKA
 


Keywords:ZEL GEREKSNM OLAN OCUKLAR N HEMRELK BAKIMINDA TERAPTK LETM VE OYUNUN KULLANIMI
 
zel gereksinimi olan ocuklar; kronik, fiziksel, geliimsel, davransal veya duygusal durumlar iin risk altnda olan ve salk hizmetlerine ihtiya duyan ocuklardr. Dier bir ifadeyle akranlarndan farkl olarak salk hizmeti ve ek hizmetleri gerektiren sorunu olan ocuklardr. Bu ocuklar yaamlar boyunca zel ve srekli multidisipliner bakma ihtiya duyarlar. zel gereksinimi olan ocuun yaamnn her alannda ve her ynnde hemirelik bakm ayr bir neme sahiptir. Bu ocuklar salkl akranlarna gre daha savunmasz, incinebilir gruptadr ve korunmaya ihtiya duyarlar. zel gereksinim ve bakma ihtiyac olan ocuklar, normal geliim gsteren ocuklara gre daha sk hastane deneyimleri yaamaktadrlar. Hastaneye yat ocuun yana ve yat nedenine bal olarak deiik llerde rseleyici olabilen bir durum olabilmektedir. Hastaneye yatmann neden olduu stres, ocuklarda ya grubuna zg olmayan anksiyete, depresyon, regresyon, mutsuzluk, apati, hiperaktivite, agresyon ve uyku bozukluklar gibi davranlara neden olabilir. Her ocuun ayr bir dnyas vardr ve her ocuk bir dierinden farkldr. Hastane ortamnda oynanan oyun hasta olan ocuun gven duymas ve duygularn da aktarmas bakmndan kilit rolndedir. ocuk hemireleri hastanede yatan ocuklar iin oyunu bir bakm stratejisi olarak kullanabilirler. Hastaneye yatta birok avantaj olabilecei iin hemirelerin ocuk bakmnda oyunu bilmesi ve kullanmas ok nemlidir. Salk profesyonelleri tarafndan gerekletirilen oyun etkinlikleri, hemire-ocuk ilikisini de iyiletirerek hastanede yat sresi boyunca gveni artrabilir. ocuk hemireleri, terapotik iletiim ve oyun yolu ile ocuun duygu ve dncelerini anlayabilir, mevcut durum hakknda bilgi toplayabilir, bakmn kalitesini ykseltebilir. Bu almann amac, zel gereksinimi olan ocuklar iin hemirelik bakmnda ocuk ile teraptik oyun ve iletiim kurmann faydasna genel bir bak salamaktr.

Anahtar Kelimeler: ocuk, Teraptik Oyun, Teraptik letiim, Hemirelik Bakm