SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Veysel TOPRAK
 


Keywords:PLASENTA NCRETA, GESTASYONEL TROFOBLASTK HASTALIK VE SEZARYEN SKARLI GEBEL TAKLT EDEN, DOUMDAN ON BR AY SONRA TEHS EDLEN
 
Doum sonu kanamann birok nedeni vardr, bunlar arasnda perine kesisinden kaynaklanan travmatik kanama, phtlama bozukluklar ve uterus atonisi vardr. Plasentann anormal yapmas, sezaryen skarl gebelik ve gestasyonel trofoblastik hastalk doum sonu kanamaya neden olabilen dier hastalklardr. Bu klinik antitelerden , yksek maternal morbidite ve mortalite oranlar ile ilikilidir. Burada, doumdan sonra uzam ancak katastrofik olmayan kanamaya neden olan, olaand bir alt segment uterus kitlesi olarak ortaya kan plasenta inkreata tanl bir kadn vakay sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Plasenta ncreata, Sezaryen Skar Gebelik, Gestasyonel Trofoblastik Hastalk