SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Senem ALKAN AKALIN
 


Keywords:PREEKLAMPS YKS OLAN HASTALARDA PREEKLAMPSNN HPOMAN VE DSTM LE OLAN LKS
 
METOD : Aratrma kapsamna alnan hasta, gnll says, bunlarn nitelii ve seim gerekesi (ya aralklar, cinsiyet vb) 18-50 ya arasnda preeklampsi yks olan kadn hasta grubu n:40 ve benzer ya ve gebelik geiren ancak preeklampsi olmayan kontrol grubu n:40 olarak deerlendirilmitir. Preeklampsi yks ncesinde depresyon/bipolar/mani/hipomani/distimi tedavisi gren hastalar bu alma kapsam dnda tutulmutur. Hastalarn HCL-32-R1 deerlendirme lei, duygudurum bozukluklar lei (DB), anksiyete depresyon lei (HAD) , HTPOY Hipomanik Tutumlar ve Pozitif Yordamlar lei ile deerlendirilmitir. Anahtar Kelimeler; Distimi, hipomani, preeklampsi, gebelik BULGULAR : alma sonucunda, HCL-32-R1 Deerlendirme lei preeklampsi yks olan hastalarda Canl/Yksek dnemlerinin fazla olduu grld. Hastalarda distimi ile ya arasnda bir korelasyon saptand ancak preeklampsi tan ya HAD lei arasnda anlaml iliki saptanmad. HTPOY deerlendirme leinde 300e yakn puan alan (yksek puan alan) hastalarda HCL-32-R1 lei pozitif korele grld . Preeklampsi tan ya ile ilgili tm parametrelerde anlaml fark saptanmad. SONU : Hipomani ve distimi hastalarda nemli ve atlanmamas gereken bir salk sorunudur. nsan ilikilerini etkiler. Hastalar gnlk yaantlarn zorlatrr. Preeklampsi ykl hastalarda HCL-32-R1 lei ile HTPOY deerlendirme lei pozitif korele grld. Preeklampsi ykl hastalarda erken dnemde bir psikiyatriste danlmasnn nemini gstermektedir. Daha fazla hasta saylar ile daha ileri almalar yaplrsa konu daha iyi aydnlatlabilir. ORCID NO: 0000-0001-8286-2824

Anahtar Kelimeler: Distimi, hipomani, preeklampsi, gebelik