SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zmrt YILAR ERKEK, Fatih OKAN, Serap ZTRK ALTINAYAK
 


Keywords:PROBYOTK KULLANIMININ SON TRMESTIR GEBELK YAKINMALARINA ETKS
 
Bu aratrma probiyotik kullanmnn son trimestr gebelik yaknmalarna etkisini belirlemek amacyla yaplmtr. Tanmlayc trde dizayn edilen aratrma bir devlet hastanesinin kadn hastalklar ve doum kliniklerine bavuran 179 gebe ile yrtlmtr. Verilerin toplanmasnda Kiisel zellikler Bilgi Formu ile Gebelikteki Yaknmalar ve Yaam Kalitesine Etkisi lei (GYYKE) kullanlmtr. Aratrmaya katlan gebelerin ya ortalamas 26,844,65 olarak bulunmutur. Gebelerin %57,5inin probiyotik teriminin anlamn bilmedii, %78,2sinin daha nceki gebeliinde, %50,8inin imdiki gebeliinde probiyotik kullanmad belirlenmitir. Gebelerin %69,8inin ev yapm st rnlerini tkettii, %36,9unun baklk sisteminin fonksiyonlarn glendirdiini dndnden dolay probiyotik rn kulland, %29,1inin ise probiyotiklerin tam olarak ne ie yaradn bilmemesinden dolay kullanmad tespit edilmitir. Aratrmada gebelerin %20,1inin bu gebeliinde her gn probiyotik tketiminin olduu belirlenmitir. Gebelerin GYYKE puan ortalamas 78,9931,64 bulunmutur. Probiyotik kullanan gebelerin GYYKE puan ortalamas (76,7031,94) kullanmayanlara gre (81,2031,36) daha dk bulunmasna karn istatistiksel olarak anlaml fark saptanmamtr (p>0,05). Probiyotik kullanm skl ile GYYKE puan ortalamalar arasnda da anlaml fark bulunmamtr (p>0,05). Aratrmann sonucunda, gebelerin probiyotikler hakkndaki bilgilerinin ve kullanm dzeylerinin yeterli olmad, probiyotik kullanm sklnn gebelik yaknmalarn ve yaam kalitesini etkilemedii belirlenmitir. Salk profesyonellerinin gebelik dnemi probiyotik kullanm konusunda eitim programlar dzenlemesi ve danmanlk yapmas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Probiyotik, Gebelik Yaknmalar, Yaam Kalitesi