SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glay BA, Glay MANAV
 


Keywords:SEREBRAL PALS TANISI ALAN OCUA SAHP EBEVEYNLERN YAAM DENEYMLER
 
ocuklarda engellilik, sadece ocuun yaamn deil primer bakm vericisi olan ebeveynlerinin de yaamn srdrmesinde etkili olan faktrleri ortaya karmaktadr. ocuun sahip olduu engel tr ve semptomlar, ebeveynler iin bakm ykn ortaya karrken ebeveynlerin yaamlarn bu dorultuda dzenlemelerine neden olmaktadr. Serebral Palsi, ocukluk anda sklkla grlen, ocuklarn motor fonksiyonu zerindeki etkileriyle engellilik ortaya karan bir hastalktr. ocuklarda ortaya kan kuvvet ve kontrol kayb, istemsiz hareketler, koordinasyonda bozulma gibi semptomlar ocuklarn yaamlarnda glkleri ortaya karrken bu glkler, ocuklarn ebeveynleri tarafndan desteklenmektedir. Ebeveynlerin bu srete fiziksel zorlanma ile birlikte ruhsal olarak da desteklenme ihtiyac duyduklar, stresli bir yaam ynetmek iin beceri gelitirdikleri incelenmektedir. Literatrde ebeveynlerin uzun sreli stresli bir yaama sahip olmalar nedeniyle olumlu-olumsuz kazanmlarn gelitirildii ne karlmaktadr. Genellikle bu ebeveynlerde stres, anksiyete, depresyon, sosyal izolasyon gibi olumsuz yaam deneyimlerini ortaya karken destek sistemleri ve ebeveynlerin stres ile ba etme becerilerinin gelimesiyle olumlu kazanmlarn da olutuu incelenmektedir. Bu derlemede, Serebral Palsi tans alm ocuklarn ebeveynlerinin olumlu ve olumsuz yaam deneyimleri ne karlmaktadr. Serebral Palsi tans alan ocuklarn ebeveynlerinin, ocuklarnn teravi ve bakm srecine katlm, destek sistemlerine ynlendirilmesi ve ba etme becerilerinin glendirilmesinde pediatri hemirelerini nemli bir yer almaktadr. Bu srete primer bakm verici olan ebeveynler, olumlu ve olumsuz kazanmlarnn salkl bir ekilde ynetilmesi iin pediatri hemireleri tarafndan desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn, Engelli ocuk, Pediatri Hemiresi, Serebral Palsi