SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Senem ALKAN AKALIN
 


Keywords:SERUM VTAMN (A, B12, C, D, FOLAT) LE NKO DZEYLER VE POLKSTK OVER SENDROMU ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES
 
AMA:D vitamininin inslin ve glukoz metabolizmasn etkilediine dair artan kantlar vardr ve dk D vitamini durumunun bozulmu glukoz tolerans, inslin direnci ve dolaysyla polikistik over sendromu (PKOS) iin bir risk faktr olduundan phelenilmektedir,Literatrde A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, folat, inko (Zn) ve PKOS arasnda bir iliki olduunu dndrmektedir. PKOS'ta A, B12, C ve D vitaminleri ile inko dzeylerini ve A, B12, C ve D vitaminleri ile folat ve inko dzeyi ile hormonal-biyokimyasal parametreler arasndaki ilikiyi aratrmay amaladk. YNTEM:PCOS'lu 65 kadn ve 67 salkl birey almaya dahil edildi. Klinik ve metabolik parametreler ile A, B12, C ve D vitaminleri ve inko durumu arasndaki korelasyonlar hastalarda ve kontrollerde ayr ayr analiz edildi. BULGULAR:Polikistik over sendromu (PKOS), ncelikle overin fonksiyonel bir bozukluu olarak kabul edilmekte ve bugne kadar nedenleri zerine birok teori ve mekanizma ileri srlmtr [1]. PKOS patofizyolojisinin en popler teorisi inslin direncidir [2]. PKOS patofizyolojisinde altta yatan neden inslin direnci ise bu inslin direncinin nedeni nedir? nslin direnci neden gsterilemez? her vaka? nleyici bir tedavi var m? PKOS patofizyolojisinde inslin direncinin yan sra baka nemli faktrlerin de rol oynad dnlmektedir. Bu faktrler inslin ile yakndan ilikilidir, nk tipik PKOS vakalarnda inslin direnci gsterilemese de inslin sensitizrlerinin (metformin, rosiglitazon) teraptik kullanm androjen seviyelerinde ve ovulasyonda iyileme salar [3]. Bu teorik olarak inslin direncine neden olan ancak kompansatuar hiperinslinizmi nleyen bir faktrle aklanmaktadr. Yani inslinin hem sentez aamasnda hem de etki aamasnda ayn neden rol oynamak zorundadr. D vitamininin inslin ve glukoz metabolizmasn etkilediine dair artan kantlar vardr ve dk D vitamini durumunun, bozulmu glukoz tolerans ve inslin direnci iin bir risk faktr olduundan phelenilmektedir [4], ancak bir D vitamini durumu olduuna dair bir kant yoktur. A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, folat, inko (Zn) ve PKOS ilikisi literatrde. Bu almada, PKOS'lu Trk kadnlarnda dk A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini, folat ve inko durumunun grlp grlmediini inceledik.

Anahtar Kelimeler: polikistik over sendromu, A vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini