SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayşenur KASABALI, Esra ARSLAN GÜRCÜOĞLU, Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Şengül YAMAN SÖZBİR
 


Keywords:SEZARYEN SONRASI İNSİZYON BÖLGESİNDE ENFEKSİYON GELİŞEN OLGUNUN KAVRAM HARİTASI İLE HEMŞİRELİK BAKIMININ SUNUMU
 
OLGU: İlkokul mezunu, 38 yaşında, G2P2Y2, plasenta previa tanılı A.Y’nin gebeliği kanama nedeniyle 36. Gebelik haftasında sonlandırılmıştır. A.Y.’nin bebeğinin doğum ağırlığı 2400 gramdır. Sezaryen sırasında tüpligasyon işlemi yapılmıştır. Operasyon sonrası postnatal venöz tromboemboli risk değerlendirmesi yapılmış ve 6 gün oksapar 0,4 ml kullanmıştır. Üç yıldır evli olan A.Y., bir buçuk yıl önce vajinal doğum ile bebeğini dünyaya getirmiştir. Kan grubu A Rh (-) olan annede Rh uyuşmazlığı olup her iki gebeliğinde de RhoGAM 300mg yapılmıştır. Genel hijyen ve insizyon bölgesi temizliğine dikkat ettiğini belirten A.Y., taburcu olduktan 7 gün sonra insizyon bölgesinde kötü kokulu akıntı, kızarıklık ve ödem şikayetiyle hastaneye yatırılmıştır. İnsizyon hattında kızarıklık ve büllöz görünüm, hafif nekroze alanlar ve pürülan drenaj saptanmıştır. A.Y.’den alınan yara yeri kültürü sonucunda Pseudomonas aeruginosa üremiş ve hastaya piperacillin-tazobactam 4,5 gr 3x1 ve metranidazol 100 mg 2x1 olmak üzere 7 gün ikili antibiyotik tedavisi , günlük 3x1 rifamisinli pansuman, yara yeri debridmanı ve temas izolasyonu uygulanmıştır. Tedavisi tamamlanan A.Y. sekonder süturasyon amacıyla opere edilmiş ve postop 1.günde taburcu edilmiştir. Bu süreçte A.Y.’ye kavram haritası kullanılarak cerrahi iyileşmede gecikme, enfeksiyon riski, enfeksiyon bulaştırma riski, doku bütünlüğünde bozulma, aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma gibi hemşirelik bakımı verilmiş ve bunlara yönelik girişim ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, Postoperatif Enfeksiyon, Doğum Sonu Dönem