SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Metin KABA
 


Keywords:SEZARYEN SONRASI NEKROTİZAN FASİİTİS VE BATIN İÇİ APSE GELİŞEN OLGUNUN ARDAŞIK DEPRİTMAN VE VAKUN KAPA YÖNTEMİ İLE TEDAVİSİ
 
Olgu: Kliniğimize ICSI sonucu gebe kalan ve gebeliğin 25. haftasında bulunan hasta preterm eylem, poş prolapsusu tanılarıyla sevk edildi. Yapılan vajinal muayenede gebelik poşu vajene prolebe olmuştu, 4 cm lik servikal açıklık ve % 40-50 efaşman mevcuttu. Yapılan obstetrik ulstrasonografi (USG) incelemesinde uterin kavite içinde tek, canlı, baş geliş, 25-26 hafta ile uyumlu, amnion mayi yeterli olan gebelik mevcuttu. Hastanın yaşı 30, BMI:40 idi. Öyküsünde 11 yıllık subfertilite ve 10 yıl önce sağ akciğerinde kist tanısı ile sağ akciğerinin 2/3’sinin çıkarılması mevcuttu. Hasta kliniğe preterm eylem, poş prolapsusu tanılarıyla yatırıldı. Çekilen nonstress testte (NST) kontraksiyonu vardı. Hastaya fetal akciğer gelişimini desteklemek için steroid verildi. Vasküler trombüs gelişmesini önlemek için tromboprofilaktik tedavi ve intrauterin enfeksiyon gelişmesini önlemek için penisilin tedavisi başlandı. Preterm eylemi önlemek ve fetal beyin koruyucu etkisinden faydalanmak için magnezyum tedavisi başlandı. Tokolitik tedaviyi takibinde uterin kontraksiyonları geçti. Hasta ve eşine acil serklaj hakkında bilgi verildi. Serklajı kabul etmediler. Hastanın 3-4 günde arayla hafif uterin kontraksiyonları oluyordu. Kontraksiyonlar olduğunda tokolitik tedavi ile uterin kontraksiyonlar geçiyordu. Hastaya antibiyotik ve tromboproflaktik tedavisi devam edildi. Yatışının 14. günüde vajinal kanlı akıntısı, kontraksiyonu gelişti. Fetüs makat prezentasyona dönmüştü. Bu nedenle sezaryenle 1200 gr beke doğurtuldu. Sezaryen sırasında koryoamnionit bulgusu izlenmedi. Doğum sonrası dönemde hastaya antibiyotik tedavisi devam edildi. Hasta ameliyat sonrası 3. günde önerilerle taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Nekrotizna Fasiit, Depridman, Vakum Asiste Kapama, Motalite, Morbidite