SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatma Nur YAVUZ, Hatice Serap KOAK, Zeynep GNGRM
 


Keywords:SEZARYEN SONRASI SIRT MASAJI VE SICAK UYGULAMANIN EMZRME VE MEME SORUNLARI ZERNE ETKS
 
Ama; Bebeklik dneminde ilk 6 ay, bebein tm fizyolojik ve psikososyal ihtiyalarn karlayan tek besin anne stdr. Sezaryenle doum yapan annelerin stnn ge geldii bilinmektedir. Anne stnn inmesini salamak amacyla farkl uygulamalar bulunmaktadr. Bu alma anne stnn nemi ve sezaryen sonras dnemde yaplan scak uygulama ve srt masajnn st inme refleksini belirlemesi amacyla deneysel olarak yapld. Gere Yntem: Bu almada veri toplama arac olarak tantc bilgi formu, Anne bebek iletiim formu, LATCH (LATCH Assement Tool) Emzirme Tanlama lei ve MDAT (Bebein Ald Anne St Miktarn Puanlama Sistemi) kullanlacaktr. Srt Masaj grubundaki kadnlara gn sresince gnde drt kez, 5 ile 7 dakika aras srt masaj yaplacaktr. Scak Uygulama grubundaki kadnlara doum sonras dnemde her iki memesine gn sresince gnde drt kez, 5 ile 7 dakika aras scak uygulama yaplacaktr. almann rneklemi 180 kiidir. Bulgular: Bebein Ald Anne St Miktar (MDAT) toplam puan olarak incelendiinde gruplar arasnda 15.gn deerinde anlaml farkllk saptanmtr(p<0.05). LATCH Emzirme Tanlama lei toplam puan olarak incelendiinde 1.gn, 15.gn ve 42.gn deerlerinde kontrol grubunda anlaml ekilde dklk saptanmtr(p<0.05) Sonu: Sezaryenle doum yapan kadnlarn anne st gelme zamanlar asndan Srt Masaj, Scak Uygulama grubunda anne stnn daha erken geldii belirlenmitir. Bu sonular dorultusunda annelerin doum sonras st inme refleksini uyarmak amacyla srt masaj ve scak uygulama yapmalar nerilebilir (Bu alma Fatma Nur Yavuzun yksek lisans tezinden tretilmitir.) Anahtar Kelimeler: emzirme, sezaryen, srt masaj, scak uygulama

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: emzirme, sezaryen, srt masaj, scak uygulama