SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sibel KK
 


Keywords:SGARA KULLANIMI VE GEBELKTE SGARA KULLANIMININ ANNE VE BEBEK SALIINA ETKLER
 
z: nlenebilir hastalk ve erken lmlerin temel nedenlerinden biri olan sigara, dnyann pek ok gelimi ve gelimekte olan lkeleri tarafndan nemli bir salk sorunu olarak kabul edilmektedir. Nikotinin uyarc etkisinden dolay haz duygusunu harekete geiren fakat zamanla kullancda psiik ve fiziksel bamllk oluturan sigara, dnya nfusunun %22,3' tarafndan kullanlmak, her yl 8 milyondan fazla kiinin lmne neden olmakta ve kresel ekonomiyi 1,4 trilyon dolar zarara uratmaktadr. lkemizde ise hanelerin %33nde sigara kullanlmakta 15 ya zeri kadnlarn %16,9u sigara kullanmaktadr. Gnmzde sigara firmalarnn hedef gruplar arasnda kadnlara yer vermesi, kadnlarn sigarann zararlar hakkndaki kayglarn azaltmak ve kullanm arttrmak iin kadnlara zel nikotin ve katran miktarlar daha az olan sigaralar retmesi gibi nedenler kadnlar arasnda sigara kullanmnn artmasna neden olmutur. Genelde sigara ien kadnlar gebelikte de bu alkanlklarn devam ettirme eiliminde bulunurlar. Oysa gebelikte sigara kullanm, gebelikle ilikili mortalite ve morbiditenin artmasna neden olan nlenebilir nemli bir risk faktrdr. Sigarann kadnlarda oluturduu fizyolojik etkiler sonucu; bronlar daraltarak akcierlere daha az hava giriine ve oksijen temininin bozulmasna, yetersiz oksijenden dolay miyokard beslenmesinin bozulmasna ve kardiyovaskler hastalk insidansnn artmasna, nikotinin pozitif inotropik etkisi sonucu sistolik ve diyastolik kan basncn ykselmesine, taikardi gelimesine, lipid profil bozukluunun gelimesine, tubal transportun yavalamasna ve ovumun uterusa ulaamamas sonucu ektopik gebelik gelimesine, ablasyo plasentaya, gebelikte bulant ve kusmalarda artmaya, koku ve tat alma duyusunda azalmaya, abuk yorulma ve itahszlk gibi durumlara neden olmakta; fetste ise, dk doum arlna, intrauterin gelime geriliine, bilisel fonksiyon bozukluuna ve preterm eylem gibi ciddi komplikasyonlara neden olmaktadr. Gebelikte sigara kullanm; hem salkl nesillerin yetimesini hem de anne saln bozmakta ve salkl toplumlarn olumasn engellemektedir. Bu derleme, kadnlarn sigara kullanm ve gebelikte sigara kullanmnn anne ve bebek salna olan olumsuz etkilerine dikkat ekme amacyla hazrlanmtr.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelime; gebelikte sigara, sigara, kadn, kadn ve sigara