SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Havva YELDERE SALAM, Elif GRSOY
 


Keywords:SWANSON BAKIM KURAMININ TIBB TERMNASYON UYGULANAN KADINLARIN HEMRELK BAKIMINDA KULLANIMI
 
Tbbi nedenlerle meydana gelen kayplar sonrasnda kadnlarn yaamnda fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik zorluklar ortaya kabilmektedir. Terminasyon sonrasnda gebelik kayb, sadece bebein kayb deil bunun yan sra kiilerin gelecee ynelik umutsuzluk ve hayal krkl yaamalarna da neden olmaktadr. Bu nedenle yaplacak eitim, bakm ve danmanln yaplandrlm bir programa ve rehberlere dayandrlmas, kolay ulalabilir olmas ve srekliliin salanmas olduka nemlidir. Hemirelik kuramlar arasnda bulunan, k noktas gebelik kayplarnda bireylerin verdii tepkileri ieren Swanson Bakm Kuramnn klinik uygulamada kullanmnn, beklenmedik gebelik kayplarndan sonra sreci ynetmede ve iyilemeyi tevik etmede etkili olduu belirtilmektedir. Bu almann amac, Swanson Bakm Kuramnn Tbbi Terminasyon Uygulanan Kadnlarn Hemirelik Bakmnda kullanmn aklamaktr. Swanson Bakm Kuram Bilmek, birlikte olmak, gereksinimlerini karlamak, glendirmek ve inanc srdrmek olmak zere be aamadan olumaktadr. Swansonun Bakm Kuram, bireysel ve btncl bir psikososyal destek almasn, ald bakm sonucunda iyileme srecinin hzlanmasn, kendine olan gveni ve bamszlnn artmasn amalamaktadr. Ayrca hemirelerin bireyin yaad zorluklar anlamalar ve bu zorluklar zmeleri iin bir rehber olacaktr. Swanson, bu kuramn gelitirilmesinde hemirenin birey ve ailesi ile iletiimi ve bakm srecini nasl srdrleceini aklayarak gebelik kayplarndan sonra kuramn uygulamada kullanmn salamtr. Bu kuramn gebelik kayplarndan sonra kullanm kadnlarn sreci daha rahat bir ekilde geirmesini, ihtiyalarnn karlanmas ve bakmnn srdrlmesinin yannda adaptasyon srecine nemli lde katk salamaktadr. Swanson tarafndan gelitirilen bakm kuramnn tbbi terminasyon uygulanan kadnlarn bakmnda kullanlabilirlii konusunda farkndalk yaratmak ve bu kuramn terminasyon srecindeki kadnlarn bakm srecinde yol gsterici bir rehber olarak kullanmn salamak olduka nemli olacaktr.

Anahtar Kelimeler: Tbbi terminasyon, Hemirelik Bakm, Swanson Bakm Kuram