SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Seil YILDIRIM, Yeter DURGUN OZAN
 


Keywords:TANDEM EMZRME NEDR? NE DELDR?
 
Giri: Tandem emzirme, annenin iki farkl yataki ocuunu e zamanl olarak emzirmesidir. Ama: Bu alma tandem emzirme ile ilgili gncel bilgileri incelemek amacyla yaplmtr. Yntem: Literatr taramasnda Google Scholar, Pub-Med, Science Direct, Cochrane elektronik veri tabanlarnda tandem emzirme, hemirelik anahtar szckleri kullanlm ve son be yl olacak ekilde snrlandrlmtr. Bulgular: Literatr bulgular tandem emzirmenin anne stne, gebeye-anneye-bebee olan etkileri ve salk profesyonellerine neriler olmak zere balk altnda incelenmitir. Anne stne etkileri; emzirmeyi kesen anneler ile devam eden annelerin st ierii asndan deikenlik gstermedii belirtilmitir.1 Gebe-anneye-bebee olan etkileri; gebeyken anne stnn salkl olmadn dnme oran yksek kmtr 2,7,8 . Emziren ve emzirmeyen annelerin dk riski asndan anlaml farkllk bulunmamtr3. Anneler uzun sreli emzirme deneyiminin bazen yorgun hissettirdiini ancak srekli gergin ve sarkk olan memelerinin durumundan ikyeti olmadklarn belirtmitir6. ocuk asndan, byk olan ocuun stten kesme kararnn ocuun hazr olululuuyla ilgili olduu ve emzirme sresini etkiledii belirtilmitir1. ocuklarn kilo alma vb geliim durumlarnn normal olduu4, ocuklar arasndaki kskanl nlemede etkili olduu belirtilmitir7. Salk profesyonellerine neriler; annelerin emzirme dostu bir ortama, aile ve salk profesyonellerinin desteine ihtiyalarnn olduu belirtmitir 2,5,12. Ayn zamanda salk profesyonellerinin gebelikte emzirme ve tandem emzirme hakknda yeterli bilgi ve donanma sahip olmas gerektii vurgulanmtr7-11. Sonu: Literatrde konu ile ilgili net gr birlii bulunmamakla birlikte olumlu ya da olumsuz ynlerini destekleyen almalar bulunmaktadr. neriler: Hemirelerin emzirmeye devam etmek isteyen annelere tandem emzirmenin olumlu ya da olumsuz ynleriyle ilgili gncel bilgiler dorultusunda bilgilendirme yapmas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tandem emzirme, Gebelik, Hemirelik