SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yasemin AAR
 


Keywords:TP 1 DYABET VE LYAK HASTALII BRLKTEL
 
Tip 1 diyabet, β hcre ykm ve mutlak inslin eksiklii ile karakterize, otoimmn bir hastalktr ve ocuk ve adlesanlarda yaygn olarak grlmektedir. lyak hastal ise genetik yatknlk gsteren bireylerde, budaydaki gluten ve arpa, yulaf, avdar gibi gluten benzeri dier tahl proteinlerinin tketimi sonucunda ince barsak iltihab, villus atrofisi ve emilim bozukluklaryla karakterize otoimmn bir hastalktr. Tiroid, lyak, gastrit ve adrenal otoimmnite gibi otoimmn hastalklar sklkla diyabetin klinik balangcndan sonra ortaya kmaktadr. lyak ve tip 1 diyabet arasndaki ilikinin nedeni yaygn bulunan insan lkosit antijeni HLA (Human Leukocyte Antigen) genotiplerinden (HLA-DR3-DQ2 ve HLA-DR4-DQ8) kaynaklanmaktadr. Bylece iki hastalk iin ortak bir genetik temel olumaktadr. Tip 1 diyabet ve lyan elik ettii hastalarda malabsorbsiyon, diyare, konstipasyon, kusma, abdominal distansiyon ve ar gibi gastrointestinal semptomlar grlmektedir. Gastrointestinal olmayan semptomlar ise boy ksal, pubertal gecikme, yorgunluk, vitamin eksiklii ve demir eksiklii anemisidir. Gnmzde lyak hastalnn tek tedavisi glutensiz diyettir ve hastalar mr boyu bu diyeti uygulamak zorundadr. Doru beslenme tedavisinin planlanmas, tip 1 diyabet ve lyak hastalnda tedavinin temel bir parasdr. Bu kapsamda, tip 1 diyabet ve lyak hastal olan bireylerde glutensiz diyetin metabolik kontrol, byme ve beslenme durumu zerindeki etkisi deerlendirilmelidir. Yaam kalitesinin artrlmas iin toplumdaki diyabetli ocuk ve adlesanlarn periyodik olarak taranmas lyan erken tehisi ve tedavisinin salanmas iin nemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabet, lyak, Otoimmn hastalk, ocuk