SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayşegül CEYLAN, Mehmet Burak EŞKİN, Emine AYDIN
 


Keywords:TIP ALANINDA EĞİTİMDE VE BİLİMDE TÜRK BİLİM KADINLARI VE TARİHÇESİ
 
Sağlık alanında ülkemize hizmet etmiş sayısız tıp doktoru, hemşire, hasta bakım hizmetlisi kadınlarımıza sonsuz saygılarımla…… Ülkemizde kadınların Tıp eğitimi almaları 1922 yılında başlamıştır. Bu konuda 1911 yılında başlatılan ilk mücadele Sıhhiye meclisinin kadınların hekim olamayacağına dair bir yasaklama mazbatası çıkarmasıyla sonuçlanmıştır. Kadınların evlendikten sonra mesleklerine devam edemeyecekleri, fakülteye girmenin «iffet ve ahlak» değerlerini zedeleyeceği, erkek hastaları muayene etmemeleri ve anatomi diseksiyonlarına katılmamaları gerektiğinin düşünülmesi büyük tartışmalara neden olmuş; Dr.Besim Ömer (Akalın)’ın 1921 yılında Tıp Fakültesine kız öğrenci alma çabası başka bir tıp doktoru olan Akil Muhtar(Özden) tarafından engellenmiştir. Ancak Dr.Besim Ömer beyin çabaları ile birlikte Tıp Fakültesinin «Darülfünün Grevinden» sonra tekrar açılması esnasında üç kız öğrenci tıbbiyeye başlamış ve kızların tıp eğitimi almaları meşrulaşmıştır. İlk eğitim alan ve ilk kadın hekim olan bu üç isim Müfide Küley, Sabiha Sayın ve İffet Çağlardır. Sağlık Bilimleri alanında ilk Türk kadın hekim, Almanya’dan mezun olan Safiye Ali (1891-1952)’dir. Yakın dönemde ise Türk bilim kadınları dünya çapında isimlerinden bahsettirir hale gelmiştir. Günümüzde başarıları saymakla bitmez tüm bilim kadınlarının yanında Tıp alanında birkaç örnek vermemiz gerekirse: Hem dünya hem Türkiye bilimine büyük katkılar sağlayan bazı Türk Bilim Kadınlarından bahsedecek olur ise ilk sırayı merhum Dr.Türkan Saylan’a vermek gerekir. Türkan Saylan (1935-2009), SSYB Lepra Hastanesinin 21 yıl başhekimliğini yapmıştır ve onun çalışmaları sayesinde 15 yıl içinde Türkiye'de cüzzam hastalığı tamamen bitmiştir. Tıp dışında eğitim alanındaki çabaları nedeniyle 1986 yılında “Uluslararası Gandhi Ödülü”nü almıştır. Ciddi hastalığına rağmen, ülkemizin kalkınması ve özellikle kızların eğitimleri için çalışmalarını ölümüne kadar aralıksız sürdürmüştür. Prof Dr. Özlem Türeci, 20 yıldan fazla bir süredir kanser araştırmaları yapmaktadır. Araştırmalarının odak noktası, hematolojik olmayan kanserler için immünoterapötik ilaç hedeflerinin tanımlanması ve antikor geliştirmenin yanı sıra aşı bazlı tedavilerin belirlenmesidir. Türeci, 1995 yılında Alman Hematoloji ve Onkoloji Derneği Vincenz Czerny Ödülü ve 1997’de University Saarland’ın Calogero Pagliarello Araştırma Ödülü’nü kazanmıştır. Prof. Dr. Nermin Başarer, 1966 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1969 yılında KBB uzmanı oldu. İstanbul Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda asistanlık, uzmanlık, doçentlik dönemlerini tamamladı ve profesör olduktan sonra 3 sene kürsü başkanlığı görevini yürüttü. Türk Kulak Burun Boğaz, Baş Boyun Cerrahisi Derneğinin ilk kadın başkanı oldu. Prof Dr. Seza Özen, Halen Pediatrik Romatoloji Bilim dalında başkanlık görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Seza Özen 2010 yılında TÜBİTAK Bilim ödülünü, 1998 de TÜBİTAK Ailevi Akdeniz Ateşi ödülünü, 1998‘de TÜBİTAK Teşvik ödülü, 1996’da Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik ödülü, 1993’te Eczacıbaşı Tıp Teşvik ödülünü almıştır. Pek çok ulusal ve uluslararası projeye katılan Prof. Dr. Özen’in pek çok referans kitabında bölümleri ve 400’ün üzerinde makalesi bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın ve Bilim, Tıp, Tarihçe