SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Osman Samet GNKAYA
 


Keywords:TOTAL LAPAROSKOPK HSTEREKTOM (TLH)DEN LAPAROTOMYE GE NEDENLER
 
Ama: Histerektomi kadnlarda en yaygn majr jinekolojik prosedrdr ve mmkn olan her yerde minimal invaziv yaklamlar kullanlmaldr; Total laparoskopik histerektomi (TLH), uterusun tamamen laparoskopik olarak karlmasdr. almamzn amac hastanemiz kadn hastalklar ve doum kliniinde yaplan total laparoskopik histerektomi giriimlerinin demografik zelliklerinin saptanmas, ak ameliyata gei orannn belirlenmesi, laparotomiye gei nedenlerinin ortaya konmas hedeflenmitir. Gere ve Yntem: Hastanemizde Eyll 2017- Austos 2022 yllar arasnda bening nedenlerle yaplan 307 hastann TLH giriiminin kaytlar incelendi. Ya, gravide, parite, vcud kitle indeksi (VK), uterus boyutlar, batn ii geirilmi operasyon varl, endometriozis varl ve laparotomiye gei nedenlerinin oranlar belirlendi. Bulgular: Benign sebeplerle histerektomi yaplan 307 hastalann ortalama yalar 53.2 4.2 (39-69), gravide ortalamalar 3.0 2 (0-11), parite ortalamalar 2.0 2.0 (0-8), vcut kitle indeksleri ortalamalar 29.3 4 (21-46)d. Olgularmzn 14sinde (%4,6) laparotomiye geildi, komplikasyon olarak 2 (%0,7) olguda mesane yaralanmas meydana gelmitir ve mortalitemiz yoktur. Histerektmi endikasyonlarmz 104 (%33,9) olguda tedaviye direnli menometroraji, 162 (%52,8) olguda myoma uteri, 26 (%8,5) olguda atipisiz basit hiperplazi, 8 (%2,6) olguda adneksiyel kitle ve 5 (%1,6) olguda endometriyal polipdir. Laparotomiye gei nedenleri; anesteziye bal sebeplerden 2 (%0,6) hasta, maniplatrn gaz karmas dahil laparoskopik enstrmanlara bal problemlerden 2 (%0,6) hasta, endometriosize bal adezyonlar 2 (%0,6) hasta, geirilmi batn ii operasyonlara bal adezyonlardan 4 (%1,3) hasta, byk uterus (≥280gr) nedeniyle 2 (%0,6) hasta, mesane yaralanmas nedeniyle defektin vizle edilememesi sebebiyle 2 (%0,6) hasta olarak belirlendi. Sonu: Laparoskopik histerektomiden laparotomiye geii arttran en nemli risk faktr batn ii yaygn adezyonlar olmas gibi grnmektedir. Operasyon ncesi hasta deerlendirilmesinde riskli hasta grubunda laparotomi ihtimali tm ayrntlaryla anlatlmaldr. Buna ramen ilk tercih edilecek giriim ekli laparoskopi olmaldr.

Anahtar Kelimeler: Total laparoskopik histerektomi, laparotomiye dn, histerektomi