SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Semiha DERTL, Ulviye GNAY
 


Keywords:TRKYEDE HEMRELK ALANINDA OCUKLUK AI AILARINA LKN YAPILAN LSANSST TEZLERN NCELENMES
 
Bu aratrma, Trkiyede hemirelik alannda ocukluk a alarna ilikin yaplan tezlerin incelenmesi amacyla yaplmtr. Aratrmann verileri, Yksekretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Taban a, ocuk, ebeveyn, yenidoan anahtar kelimeleri ile taranarak toplanmtr. Aratrmaya 2000 yl sonrasnda yaplan tezler dhil edilmitir. Tarama sonunda 2000-2022 yllar arasnda konu ile ilgili yaplan 34 tez belirlenmitir. Bu tezlerden 13 a srasnda oluan ary, korkuyu, vb. azaltmaya ynelik ilemler ile ilgili olduundan aratrma kapsamna alnmam ve aratrma 21 tez almas ile tamamlanmtr. Tez almalar; yl, renim dzeyi, aratrma deseni ve etki faktrlerine ynelik incelenerek deerlendirilmitir. Tezlerden dokuzunun son iki ylda yapld; ikisinin doktora, dierlerinin yksek lisans tezi olduu belirlenmitir. ncelenen tezlerin ikisinin n test-son test desende yar deneysel; drdnn geerlik-gvenirlik olmak zere metodolojik; 15inin tanmlayc, tanmlayclardan nn Salk nan Modeline dayal olarak yapld belirlenmitir. Tez almalarndan 15inin a reddi-kararszl, ebeveyn tutumu ve alanma yaygnlna; nn ebeveyn ve salk alanlarnn bilgi tutum ve uygulamalarna, birinin maliyet etkinliine, birinin a reddinin giderilmesine, birinin de adlesan annelerinin servikal kansere ilikin alara ynelik tutumlarn deerlendirmeye ynelik olduu saptanmtr. Dnyada son eyrek asrda ortaya kan a kararszl-a reddi kavramlar, alanma oranlarnda giderek azalmaya neden olmutur. lkemizde ocukluk a alarna ilikin veriler incelendiinde a yaptrmak istemeyen ailelerin says 2011de 183 iken, 2016da 12 bin dzeyine, 2018de 23 bin dzeyine ulat grlmektedir. lkemizde ocukluk a alarna ilikin yaplan tezlerin ounlukla tanmlayc nitelikte olduu ve giriimsel almalarn yetersiz kald belirlenmitir. zellikle tanmlayc tipte en fazla allan konu olan a karaszl-reddine ynelik giriimsel almalarn yaplmasnn, son yllarda art gsteren bu konuda etkili olabilecei dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: A, ocuk, Ebeveyn, Yenidoan.