SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hamide ZENGN, znur TRYAK
 


Keywords:TRKYE'DE YENDOANIN CLT BAKIMINDA NEMLENDRCLERN KULLANIMI LE LGL HEMRELK ALANINDA YAPILAN LSANSST TEZLERN NCELENMES
 
Bu almada, Trkiye'de yenidoann cilt bakmnda nemlendiricilerin kullanm ile ilgili hemirelik alannda yaplan lisansst tezlerin incelenmesi amalanmtr. almann evrenini 15-26 Ekim 2022 tarihleri arasnda cilt, cilt bakm, yenidoan, nemlendirici anahtar szckleri kullanlarak Yksekretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabannda taranan almalar oluturmutur. ncelemede 2000-2022 tarih aralnda hemirelik anabilim dallarnda yaplan ve yenidoann cilt bakmnda nemlendirici kullanmnn randomize kontroll deneysel ya da yar deneysel trde gerekletirilen yksek lisans ve doktora tezlerinin tm seilmitir. Bu tezlerden aratrma kriterlerini karlayan iki yksek lisans tezi alma kapsamna alnmtr. Verilerin analizinde tezlerin tr, yl, amac, rneklem zellikleri ve bykl, veri toplama aralar, yntemi ve sonular zetlenmitir. Aratrmaya dhil edilen tezlerin tamamnn yksek lisans tezi olduu, 2018 ve 2022 ylnda, Hemirelik ana bilim dalnda yapld, rneklem grubunu preterm bebeklerin oluturduu, randomize kontroll deneysel almada grup, yar deneysel almada iki grup karlatrlmasnn yapld, nemlendirici olarak ayiek ya, likit vazelin ve hindistan cevizi ya kullandklar belirlenmitir. alma sonularna gre ayiek ya ve hindistan cevizi yann cilt bakmnda nerildii, cildin zellikle nem dzeyini arttrmada hindistan cevizi yann daha etkili olduu gsterilmitir. Yenidoann cilt bakmnda nemlendiricilerin kullanm ile ilgili hemirelik alannda yaplan almalar olduka yetersizdir. Bu kapsamda, kanta dayal daha fazla randomize kontroll deneysel almalarn yaplmas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: hemirelik, yenidoan, cilt bakm, nemlendiriciler, tez