SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aylin KURT, Meltem KRTNC
 


Keywords:ZHNSEL YETERSZL OLAN OCUKLARA VERLEN CNSEL SALIK VE GELM ETMNN ETKNLNN BELRLENMES
 
Bu aratrma Tam renme Modeline dayal zihinsel yetersizlii olan ocuklarn cinsel salk ve geliimine ynelik hazrlanan eitim programann etkinliinin belirlenmesi amacyla gerekletirildi. Aratrma randomize kontroll bir alma olarak gerekletirildi (NCT04635969). Aratrmann kapsamn Zonguldak il merkezinde farkl zel eitim ve rehabilitasyon merkezinde renim gren hafif ve orta dzey zihinsel yetersizlii olan 12-18 ya arasndki 48 ocuk (giriim = 24, kontrol = 24) ile gerekletirildi. Veriler "Kiisel Bilgi Formu", "Ergenlik Dnemindeki Zihin Yetersizlii Olan ocuklarn Cinsel Geliim zellikleri lei" ve "Zihinsel Yetersizlii Olan ocuklarda Cinsel Geliim Bilgi Deerlendirme lei" ile topland. Veri toplama formlar eitim ncesi, eitim sonras ve eitimden bir ay sonra olmak zere kez uyguland. Eitim sonunda ve bir ay sonra ocuklarn cinsel salk ve geliim bilgi dzeyleri ve ebeveynlerinin ocuklarnn cinsel salk ve geliimine ilikin farkndalklar daha yksekti (p < 0.05). Zihinsel yetersizlii olan ocuklara verilen cinsel salk ve geliim eitimi ocuklarn mahremiyet, zbakm, gvenlik, cinsyet farkl, ergenlik dnemi zellikleri konusunda ocuklarn bilgi dzeyinde nemli bir art meydana geldi (p < 0.05). Sonu olarak, zihinsel yetersizlii olan ocuklarn eitim mfredatlarna cinsel geliim ve salk konularnn da eklenmesi, yaplacak eitimlerin Tam renme Modeli gibi kalc renmeyi hedefleyen modellerden yararlanlmas, bu almalarn yaygnlatrlmas ve hemirelerin bu almalarda daha etkin rol almas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adlesanlar, Zihinsel Yetersizlik, Cinsel Geliim, Cinsel Salk