SCIENTIFIC PROGRAM

13. ULUSLARARASI KADIN ÇOCUK SALII VE ETM KONGRES 

13th INTERNATIONAL CONGRESS ON WOMAN AND CHILD HEALTH AND EDUCATION

 

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM

AÇILI / OPENING

 

02 MART 2024 / 02 MARCH 2024

ISTANBUL - TURKIYE

 

Açl Konumas / Opening Speech

PROF. DR. ÜMRAN SEVL

PROF. DR. GÜLSEN DEMR

 

02 MART / MARCH 2024 – SAAT: 09:00 TIME: 09:40 (GMT+3)

Konferans Bakan (Chair of Conference)

 

DAVETL KONUMACILAR / KEYNOTE SPEAKERS 

09:40 – 13:30 (GMT+3) (02 MART - MARCH 2024)

 

OTURUM BAKANI / HEAD OF SESSION

PROF. DR. GÜLSEN DEMR

PROF. DR. ÜMRAN SEVL

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Muhammad SAFDAR BHATTI (Pakistan) (09:40) (GMT+3)

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜDA (Türkiye) (10:00) (GMT+3)

Prof. Dr. Muammer CENGL (Türkiye) (10:20) (GMT+3)

Assoc. Prof. Gülay YILMAZEL (Türkiye) (10:40) (GMT+3)

Assoc. Dr. Serkan DÜZ (Türkiye) (11:00) (GMT+3)

Assist. Prof. Betül KAPLAN (Türkiye) (11:20) (GMT+3)

Assist. Prof. Gönül GÖKÇAY (Türkiye) (11:40) (GMT+3)

Assist. Prof. Nee KARAKA (Türkiye) (12:00) (GMT+3)

Dr. Songül YANIK (Türkiye) (12:20) (GMT+3)

Prof. Dr. Sergio Ricardo QUIROGA (Argentina) (12:40) (GMT+3)

Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR (India) (13:00) (GMT+3)

Prof. Dr. Sudath S.P. WARNAKULASURIYA (Sri Lanka)

Prof. Dr. Alma A. BANGAYAN (Philippines)

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSION

OTURUM / SESSION                             : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 02 MARCH 2024 – 13:30 – 20:00 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Gülsen DEMR

                                                                   Prof. Dr. Ümran SEVL

                                                                   Prof. Dr. Çetin YAMAN

                                                                   Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜDA

                                                                   Prof. Dr. Saliha ÖZPINAR

                                                                   Admin

13:30

Ali Serdar YÜCEL

KADINLARDA SPORUN ÖNEM VE SPOR YAPMALARINI ENGELLEYEN UNSURLARIN DEERLENDRLMES

13:40

Ali AKDOAN, Sedat SAYLAN

VC SENDROMLU ÇOCUK HASTANIN ANESTEZ YÖNETM; VAKA SUNUMU

13:50

Asibe ÖZKAN

GEBE KADIN PESPEKTFNDEN: GEBE OKULLARI ETKNL

14:00

Aysuda Refiye AKVERAN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN

HPNOEMZRMENN EMZRME SONUÇLARINA ETKS

14:10

Aye BELPINAR

DEPREM DENEYMLEM BR ÇOCUUN GÖZÜNDEN: ÇADIRDA 24 SAAT OLGU SUNUMU

14:20

Bahar ÖZET, Nee DURAN, Güldal AYBA

ÇOCUK GELM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN PSKOLOJIK HTYAÇ DÜZEYLERNN DEMOGRAFK ÖZELLKLERNE GÖRE BELRLENMES

14:30

Bahar ÖZET, Nee DURAN, Tringa SHPENDI RN

ÇOCUK GELM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÇOKKÜLTÜRLÜ ETME LKN ÖZ DEERLENDRMELERNN NCELENMES

14:40

Bahise AYDIN

ANNELERN NHALER TEDAVLER KONUSUNDA AKILCI LAÇ KULLANIMI

14:50

Betül KAYA, Nihal ALTUN

GEBELK YAKINMALARINDA GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMI OLARAK LAVANTANIN KULLANILMASI

15:00

Ebru BEKMEZC, Halime Esra MERAM

THE EFFECT OF MOTIVATIONAL INTERVIEW-BASED BREASTFEEDING EDUCATION ON BREASTFEEDING MOTIVATION, SUCCESS, SELF-EFFICACY PERCEPTIONS, AND EXCLUSIVE BREASTFEEDING DURATION AFTER CESAREAN SECTION: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

15:10

Ece KAPLAN DOAN

GÖÇ VE KADIN SALII

15:20

Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Ümran SEVL, brahim NAS

GEBELKTE ÖZ BAKIM UYGULAMALARININ ÖNEM

15:30

Remzi KARASUNGUR, Emine KURT CAN, Ümran SEVL, Orhan POLAT, brahim NAS

TÜRKYEDE AKRABA EVLL VE SPNAL MÜSKÜLER ATROF (SMA) HASTALII

15:40

Esma ÖZMAYA, Nermin GÜRHAN

KADINA YÖNELK DDET TUTUMUNUN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES: BR META ANALZ ÇALISMASI

15:50

Esra BAKAN, Ayden ÇOBAN

SALIK OKURYAZARLII VE EBELK

16:30

Esra Sabanc BARANSEL, Kamile Esin TADEMR

KADINLARIN KLK ÖZELLKLER LE CNSEL MTLERE NANMA DÜZEY VE FLÖRT ARASINDAK LKSNN BELRLENMES

16:40

Ferhat ÇETN

TORSYONE ADNEKSAL KTLELERDE KONSERVATF YAKLAIM VE JNEKOLOJDE KADIN SALII AÇISINDAN ÖNEM

16:50

Feza SARI EN

YENDOANLARDA OMFALT GELM, TAKP VE TEDAV YAKLAIMLARI

17:00

Gonca KARAYAIZ MUSLU, Gülay MANAV, Recep KARA, Nihan KORKMAZ, Elçin DOAN

ADÖLESAN DÖNEM AKRAN ZORBALII VE AKRAN ZORBALIININ ÖNLENMESNDE HEMRENN ROLÜ

17:10

Hacer TEKE, Safiye TEMEL

2017-2021 YILLARI ARASINDA KADINLARIN SERVKS KANSER TARAMASINA BALAMA YAI LE POZTF SONUÇLARIN YA GRUPLARINA GÖRE DAILIM ÖZELLKLERNN RETROSPEKTF NCELENMES: AMASYA L ÖRNE

17:20

Kübra KALKIIM, Ali AKDOAN, Davut DOHMAN

ELEKTF SEZARYEN YAPILAN HASTALARDA COVD-19 ÖYKÜSÜNÜN PREOPERATF ANKSYETE VE NTRAOPERATF KOMPLKASYONLARA ETKS

17:30

Kübra Nur USLU, Nuriye ERBA

KADINLARIN TOPLUMSAL CNSYET ROLLER LE DDETE YÖNELK TUTUMLARI ARASINDAK LK

17:40

Merve ALKAN, Nuruye ERBA

GEBELKTE ALE Ç DDETE MARUZ KALAN ANNELERN POSTPARTUM DÖNEMDE DEPRESYON DÜZEYLERNN BELRLENMES

17:50

Merve SARIIN

ULUSAL TELEVZYONLARIN EKRAN YÜZÜ OLAN KADIN GAZETECLERN ÇEVRMÇ MADURYETLER

18:00

Mevhibe ÇOBAN, Esra GÜNEY

TUBA OVERYAN ABSE

18:10

Mevhibe ÇOBAN, Esra GÜNEY

DOUM EYLEMNDE UYGULANAN SERVKAL OLGUNLATIRMA YÖNTEMLER

18:20

Nazife AKAN

YALI KADINLARDA YALNIZLIK SORUNU

18:30

Nuray ARDA

SU TÜKETM AZ YA DA HÇ OLMAYAN ÇOCUKLARA YAKLAIM: OLGU SUNUMU

18:40

Orçun ÖZDEMR, Murat AP

HASTANEMZDE KASIM 2006 - EKM 2010 TARHLER ARASINDA TEDAV EDLEN EKTOPK GEBELKLERN YÖNETM VE STATSTKLER

18:50

Pnar UZUNKAYA ÖZTOPRAK

AFETLERN PERNATAL SALIK ÜZERNE ETKLER VE HEMRENN ROL VE SORUMLULUKLARI

19:00

Sevda UZUN

BPOLAR BOZUKLUU OLAN KADINLARDA GEBELKTE YAANAN SORUNLAR

19:10

Yaren ÖZKÖK, Tevhide ZVER SARP, Gözde OKBURAN

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN MENSTRUAL DÖNGÜLERNE GÖRE ENERJ VE BESN ÖGES ALIMLARI LE ANTROPMETRK ÖLÇÜMLERNN DEERLENDRLMES

19:20

lknur UYSAL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN

AFETLERN GEBE VE LOHUSA SALIINA ETKLER

19:30

Zeynep ÖLÇER

KLMAKTERK DÖNEMDEK KADINLARIN BESLENME OKURYAZARLIKLARI LE SALIKLI BESLENMEYE LKN TUTUMLARININ NCELENMES

19:40

Zeynep ÖZER ÖZCAN

MENAPOZUN RETNA SNR LF TABAKASI KALINLII ÜZERNE ETKSNN NCELENMES

19:50

Zeynep ÖZER ÖZCAN

ORAL KONTRASEPTF KULLANIMININ KORODAL KALINLIK ÜZERNDEK ETKSNN NCELENMES

20:00

Murat KORKMAZ, Gülsen DEMR, Mihalis Michael KUYUCU

ALE Ç DDETN ANNE ÇOCUK LKS ÜZERNDEK ETKLER: FARKLI AÇILARDAN BR DEERLENDRME

20:10

Çala GRGN BÜYÜKBAYRAKTAR, Betül KURT, Nadire ALASALI

ANAVATANIM ANNELK: SURYEL GÖÇMEN ANNELERN ÇOCUK YETTRRKEN KARILATIKLARI SORUNLAR

20:20

Hayrettin GÜMÜDA

FACTORS AFFECTING MOTOR DEVELOPMENT IN CHILDREN
20:30

Perihan ABAY, Saliha ÖZPINAR

KADIN YÖNETCLERN KARILATII ZORLUKLAR: SALIK KURUMLARINDA CAM TAVAN SENDROMU

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL - POSTER SESSION

OTURUM / SESSION                             : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time              : 02 MARCH 2024 – 13:30 – 20:00 (GMT+3)

Oturum Bakan (Head of Session)     : Prof. Dr. Ashok JAMMI

                                                                   Prof. Dr. Harikrishnan GOPAKUMAR

                                                                   Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ

                                                                   Assoc. Prof. Göken ARAS

                                                                   Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL

                                                                   Assist. Prof. L. Santhosh KUMAR

                                                                   Admin

13:30

Benjamín MONTERO, Ana Paula GRACIA

POSTNATAL DEPRESSION: SUPPORT AND TREATMENT OPTIONS FOR MOTHERS

13:40

Josefina ROMAN, Isidora ESCALANTE

COMMON MISCONCEPTIONS ABOUT INFANT NUTRITION: THE RIGHT APPROACH FROM THE EXPERTS' POINT OF VIEW

13:50

Francisco MORALES

MENTAL HEALTH IN CHILDREN: SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT METHODS

14:00

Simón LOPEZ, Luciano VICENTE

NUTRITION DURING PREGNANCY: POSITIVE EFFECTS ON MATERNAL AND INFANT HEALTH

14:10

Baptiste ROUX, Charlotte ROYER

IMPORTANT IN WOMEN'S HEALTH: EARLY DIAGNOSIS AND TREATMENT OF UTERINE CANCER

14:20

Alexis GAUTHIER, Edouard PAYET, Mathys FONTAINE

BODY PERCEPTION AND SELF-CONFIDENCE DEVELOPMENT IN ADOLESCENT GIRLS

14:30

Elie DEGOIS, Antoine DEPARROIS

BASIC NEEDS AND TIPS FOR NEWBORN CARE: A GUIDE FOR NEW PARENTS

14:40

Oliver SOMMER, Herta BRAUN

EFFECTS OF CONTRACEPTIVE METHODS ON WOMEN'S HEALTH AND OPTIONS

14:50

Alice MARTIN

MANAGEMENT AND PREVENTION OF ALLERGIC REACTIONS IN CHILDREN

15:00

Minna KAISER, Minna ZIEGLER, Josefa VOGEL

HEALTHY LIFE STRATEGIES AND TIPS FOR WOMEN DURING MENOPAUSE

15:10

Aloisia MEIER, Josefa VOGEL

HORMONAL CHANGES IN WOMEN'S HEALTH: UNDERSTANDING AND MANAGING

15:20

Daniela WALTER, Robin KÜHN

STRENGTHENING THE MOTHER-BABY BOND: WAYS FOR PARENTS TO BOND

15:30

Ganesh BADAKAR, Arun JOSHI

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CHILDREN: TIPS AND GAMES FOR PARENTS

15:40

Hala KARAMCHAND

CRITICAL FOR WOMEN: EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF BREAST CANCER

15:50

Jhanda TAVADE, Dharya CHATTARAK

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY LIFESTYLE EDUCATION IN SCHOOL-AGE CHILDREN

16:00

Domenico BELLINI, Miriam PALUMBO

IMPORTANT STEPS FOR WOMEN'S HEALTHY LIFE: NUTRITION AND EXERCISE

16:10

Salvatore RUGGIERO

HEALTHY LIFE STRATEGIES AND TIPS DURING MENOPAUSE

16:20

Frida PARISI, Emma MARTINO

COMMON REPRODUCTIVE HEALTH PROBLEMS AND TREATMENT OPTIONS IN WOMEN

16:30

Amelia FERRI, Daniel COLOMBO, Gioele RICCI

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING FOR WOMEN AND WAYS TO COPE WITH STRESS

16:40

Okuyama MAKOTO, Tsukiyama SAORI

IMPORTANCE OF MOTHER AND CHILD RELATIONSHIP IN PRESCHOOL PERIOD

16:50

Niwa SHINA, Tsukiyama SAORI

THE ROLE OF PLAY-BASED EDUCATION IN PRESCHOOL PERIOD: MOTHER PARTICIPATION

17:00

Miyake MISAO, Fukuizumi SHINOBU

THE IMPORTANCE OF MOTHER EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS: A PRESCHOOL PERSPECTIVE

17:10

Hata YUMI, Agano SHIGERI, Nakatani KURI

LANGUAGE DEVELOPMENT BETWEEN MOTHER AND CHILD IN PRESCHOOL PERIOD: EFFECTIVE APPROACHES

17:20

Kodama SEN, Agano SHIGERI

THE EFFECTS OF HEALTHY NUTRITION ON MATERNAL AND CHILD HEALTH IN PRESCHOOL PERIOD

17:30

Amanda STRIOGA, Artjoms LĀCĪTIS, Jēkabs ŠILEIKO

HOW TO PROTECT AND SUPPORT HORMONAL BALANCE, WHICH PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN WOMEN'S HEALTH

17:40

Alisa AKSJONOVA, Samanta REINE

THE IMPORTANCE OF BREAST MILK AND PROPER NUTRITION PRACTICES IN THE FIRST SIX MONTHS OF LIFE

17:50

Oskars KRŪMIŅŠ

HEALTHY NUTRITION DURING PREGNANCY AND ITS EFFECTS ON THE DEVELOPMENT OF THE BABY

18:00

Maaike SCHOLTEN, Jayson VERBEEK

PREVENTION AND TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANAEMIA IN CHILDREN

18:10

Lana De LANGE, Josephine MARTENS

BASIC VITAMIN AND MINERAL REQUIREMENTS IN MATERNAL AND CHILD NUTRITION

18:20

Floris VERHOEVEN

HEALTHY NUTRITION GUIDE FOR FAMILIES: REDUCING THE RISK OF OBESITY IN CHILDREN

18:30

Collin Van Der LAAN, Norah HOEKSTRA

IMPROVING PRENATAL CARE AND EDUCATION FOR MOTHERS

18:40

Codrut ANDREESCU, Tania SLĂBOIU, Carina ILIEȘ

THE ROLE OF MOTHERHOOD IN CHILD DEVELOPMENT AND EDUCATION AND PARENT EDUCATION PROGRAMMES

18:50

Alecu DINU

THE EFFECT OF WOMEN'S EDUCATION LEVEL ON CHILD HEALTH AND DEVELOPMENT

19:00

Adelina ȚUȚEA, Adelina BUŢI

THE EFFECTS OF INVESTMENT IN WOMEN'S EDUCATION ON CHILD HEALTH AND WELL-BEING IN THE COMMUNITY

19:10

Aurora MEDINA

GENDER EQUALITY AND EDUCATION: ENCOURAGING AND SUPPORTING GIRLS' PARTICIPATION IN SCHOOL

19:20

María Pilar CABRERA, Carmen ROMERO

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXERCISE AND PROPER NUTRITION IN WOMEN'S HEALTH: CURRENT FINDINGS AND RECOMMENDATIONS

19:30

Felix HERRERO, Lorena VEGA

NUTRITIONAL NEEDS OF EXPECTANT MOTHERS DOING SPORTS AND ITS EFFECT ON PREGNANCY PROCESS

19:40

Gonzalo PASCUAL

PHYSICAL ACTIVITY AND HEALTHY EATING IN CHILDREN: A GUIDE FOR PARENTS

19:50

Nghi UYÊN, Phương KHẢ

NUTRITION STRATEGIES AND PERFORMANCE ENHANCEMENT FOR WOMEN IN SPORT

20:00

Lập CHÂU, Phương KHẢ

THE ROLE OF SPORT IN MOTHER AND CHILD HEALTH: IMPORTANCE AND APPLICATIONS OF NUTRITION AND EXERCISE

20:10

   
20:20