Türkçe        English             

BİLDİRİ PROGRAMI

 

2. KADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ
“Bilimsel Program”

05.10.2017
TARİHLİ PROGRAM

KAYIT
 08: 00 – 09:00

AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:30 – 10:00

Cafe Break
10:00 – 10:30

OTURUM 1
KONFERANS
Saat: 10:30 – 11:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümran SEVİL
Konuşmacı: Prof. Dr. İsmail DOĞAN
Kadın Sağlığının Sosyolojik Boyutu Olarak Mekan
11:30 – 11:45 Tartışma

ÖĞLE YEMEĞİ ARASI
12:00 – 13:15

OTURUM 2
Saat: 13:15 – 14:45
EĞİTİM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TALAS
 
KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Feridun MERTER
Çocukların Gelişiminde Toplumsal Tabakalaşmanın Rolü
Prof. Dr. Mustafa TALAS
Çocukların Eğitimi ve İletişim
14:45 – 15:00 Tartışma

15:00 – 15:30 Cafe Break

OTURUM 3
Saat: 15:30 – 17:00
SAĞLIK
Oturum Başkanı: Yrd . Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
KONUŞMACILAR
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN
Fertilite Bilinci ve Fertiliteyi Koruyucu Yöntemler
Prof. Dr.Nevin Akdolun BALKAYA
Türkiye’de Kadın Kanserleri Son Durum
Yard. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT
Engelli Bireylerde Üreme sağlığı
17:00 – 17:15 Tartışma

 

05 VE 06. 10.2017 TARİHLİ BİLDİRİ PROGRAMI
Not: Bildiri Gönderimi 01.10.2017 Tarihine Kadar Devam Etmektedir.

OTURUM 1.
SALON A
Tarih: 05.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Vasfiye BAYRAM DEĞER

01.

Tuba ÇÖMEZ, Sevim BUZLU

FİZİKSEL ENGELLİ ERGENLERDE AKRAN İLİŞKİLERİNİN YAŞAM DOYUMU ÜZERİNE ETKİSİ

02.

Sema ÇİFÇİ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Hilal ACAY

SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1. VE 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AİLE PLANLAMASI HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

03.

Elif EROL, Özge BURAN KÖSE, Duyunç KOÇÖZ, Canan ERTÜRK

AİLE TARZI VE EBEVEYN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ ÇOCUK SORUNLARI İLE İLİŞKİSİ

04.

İlknur GÖKŞİN, Fügen ÖZCANARSLAN

DİSFONKSİYONEL İŞEMESİ OLAN 8-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA ÜROTERAPİ VE HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

05.

İlknur GÖKŞİN, Sultan AYAZ ALKAYA

PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN DOĞUM SONU YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

06.

Nalan GÖRDELES BEŞER, Ali Suat SEKİLİ, Büşra ARSLAN, Canan CEYRAN, Ceren ZEYBEK, Özlem KICALI

SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK GEREKSİNİMLERİ

07.

Özcan ÖZENÇ, Sibel ERGÜN, Gülşah SUNAY

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİĞİ DERSİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ

08.

Hülya ÇAKIR, Hatice BAŞ

TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞININ KADINLARDA YARATTIĞI PSİKOLOJİK ŞİDDET VE ÜREME SAĞLIĞINA ETKİSİNE TEORİK BAKIŞ

09.

Zehra SEVİM

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP AİLELERİN ENGELLİLİĞE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

10.

Nurten KIRCAN, Bilal BUDAK, Ömer KİNEŞ

SEZARYEN/VAJİNAL YOLLA DOĞAN 0-2 YAŞ ÇOCUKLARIN HASTALIKLARININ ARAŞTIRILMASI

OTURUM 2.
SALON A
Tarih: 05.10.2017
Saat: 13:15 – 15:50
Oturum Başkanı: Dr. Yüksel CAN ÖZ


11.

Nurten KIRCAN, Abdülhalim ENSARİ, Damla BÜYÜKÜNLÜ, İbrahim Halil EROĞLU

GEBELİKTE PSİKOSOSYAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

12.

Aylin ÇAKŞAK

UMBİLİKAL KORD BAKIMINDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR

13.

Yüksel CAN ÖZ, Gül ÜNSAL BARLAS

ŞİZOFRENİLİ BİREYLERİN İŞE YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ AİLELERİNİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ : NİTEL BİR ÇALIŞMA

14.

Aylin ÇAKŞAK

ERGENLERDE CİNSEL EĞİTİM

15.

Cuma ÇAKMAK, Haşim ÇAPAR, Murat KONCA, Cahit KORKU 

BİR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDET: GAZETE HABERLERİ ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA

16.

Rabia GÖRÜCÜ, Pelin ÜLKER, Işıl IŞIK ANDSOY

ÇOCUKLARDA AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMİN İKSİRİ: OYUN

17.

Semra KOCATAŞ, Nuriye ERBAŞ

İNFERTİL KADINLARIN YAŞADIKLARI PSİKOSOSYAL SORUNLAR VE İNFERTİLİTEDEN ETKİLENME DURUMLARI

18.

Meltem ALTINIŞIK, Belkıs KARATAŞ AKTAN

İLKÖĞRETİM BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

19.

Rabia SOHBET, Sibel KIYMACI

GAZİANTEP İLİ ŞEHİTKÂMİL VE ŞAHİNBEY İLÇELERİ HALK EĞİTİM MERKEZLERİ EL BECERİ BAYAN KURSİYERLERİNDE KİLOFOBİ VE BENLİK SAYGISI İLİŞKİSİ

20.               

Elif VELİOĞLU, Nurcan YÜCEL

KADIN DOĞUM ALANINDAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HASTA MAHREMİYETİ KONUSUNDAKİ UYGULAMALARINA KARŞIN YATAN HASTALARIN BU KONUDA BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

OTURUM 3.
SALON B
Tarih: 05.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Azime KARAKOÇ KUMSAR

21.

Azime KARAKOÇ KUMSAR, Feride TAŞKIN YILMAZ, Gülbahtiyar DEMİREL

15-49 YAŞ ARALIĞINDAKİ KADINLARIN YAŞLILARA KARŞI TUTUMLARI İLE AKTİF YAŞLANMA GİRİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

22.

Dilek KARAOĞLAN, Belkıs KARATAŞ AKTAN

KADINLARIN SERVİKS KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ VE ERKEN TANI YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİ VE UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ

23.

Feride TAŞKIN YILMAZ, Azime KARAKOÇ KUMSAR, Gülbahtiyar DEMİREL

OBEZ EVLİ KADINLARDA BEDEN ALGISININ CİNSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

24.

Diler AYDIN, Yılda Arzu ABA

ANNELERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN POSTPARTUM EMZİRME ÖZ-YETERLİLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

25.

Çiğdem BİLGE, İlkay GÜNGÖR

GEBELİKTE MARUZ KALINAN İYONİZE RADYASYON

26.

Çiğdem BİLGE, Ergül ASLAN

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE CİNSEL DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ

27.

Nihan ALTAN SARIKAYA, Sevcan ÖZ, Selda ÖZTÜRK

RUHSAL YÖNDEN RİSK ALTINDA OLAN KADINLARIN KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜ İLE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

28.

Meryem GÜRLER, Aynur KIZILIRMAK, Mürüvvet BAŞER

MENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARA UYGULANAN AROMATERAPİNİN UYKU VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

29.

Yılda Arzu ABA, Dilek AVCI, Yılmaz GÜZEL, Semanur Kumral ÖZÇELİK, Başak GÜRTEKİN

MÜZİK TERAPİNİN EMBRİYO TRANSFERİ UYGULANAN İNFERTİL KADINLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİNE VE GEBELİK SONUÇLARINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

30.

Fatma ASLAN, Yılda Arzu ABA

ZİHİNSEL ENGELLİ KADINLARDA CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞLIK

OTURUM . 4
SALON B
Tarih: 05.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇOLAKOĞLU


31.

 

Burcu ATLAS, Özlem DEMİREL BOZKURT

DOĞUM SONRASI BAKIMDA EĞİTİMİN ÖNEMİ

32.

Saliha YURTÇİÇEK, Nezihe BEJİ, Meltem MECDİ KAYDIRAK

DOĞUM SONU DUYGUSAL BOZUKLUKLAR

33.

Pınar SERÇEKUŞ, Okan VARDAR, Hatice BAŞKALE

KANSER HASTALARININ KAYGILARINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN (ASSESSMENT OF SURVIVOR CONCERNS) TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

34.

Saliha YURTÇİÇEK, Ergül ASLAN, Meltem MECDİ KAYDIRAK

GEBELİKTE GÖRÜLEN JİNEKOLOJİK KANSERLER VE HEMŞİRELİK BAKIMI

35.

Dilek ÖCALAN, Şenay ÜNSAL ATAN, Fatih ÇELİK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE TEORİLER ÜSTÜ MODELE DAYALI YAŞAM TARZI BİREYSEL DANIŞMANLIK GİRİŞİMİNİN POLİKİSTİK OVER SENDROMU YÖNETİMİNE ETKİSİ

36.

Gül ÖĞREN, Şule AKTAÇ, Hayrunisa İÇEN, Simay FERELİ, Dicle KARĞIN

FİNİLKETONÜRİLİ YEME TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ, PİLOT ÇALIŞMA

37.

Fatma ÇOLAKOĞLU, Hasan Hüseyin DÖNMEZ, Fatma KILIÇ

HİPOTİROİDİZMLİ GEBE KADINLARIN İMMÜN SİSTEMLERİNİN PERİFER KAN LÖKOSİT FORMÜLÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

38.

Özcan ÖZENÇ, Sibel ERGÜN, Gülşah SUNAY

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL SAĞLIKLA VE CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR HAKKINDA BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

39.

Hatice YILDIZ, Bahar BOYACI

POSTPARTUM DÖNEMDE ANNELERİN TABURCULUK ÖNCESİ YENİDOĞAN BAKIMINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE GEREKSİNİMLERİ

40.

Özlem DOĞU, Hande AÇIL, Dilek AYGİN

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI, DİYABET VE OBEZİTE RİSK DURUMU

 

OTURUM . 5
SALON C
Tarih: 05.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülsen DEMİR


41.

Öznur YILMAZ, Aysel TOPAN

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDAKİ AYRILIK KAYGISINDA OYUN TERAPİNİN KULLANIMI

42.

Resmiye ÖZDİLEK, Anahit COŞKUN, Nafiye DUTUCU

LOHUSALARIN POSTPARTUM DÖNEM YAKINMALARININ BELİRLENMESİ

43.

Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK

YAŞAM BOYU VAJİNİSMUS: DSM-5’TE CİNSEL ORGANLARDA-PELVİSTE AĞRI / İÇE GİRME BOZUKLUĞU LEHİNE İHMAL EDİLMESİ

44.

Eda ŞİMŞEK ŞAHİN, Hatice Merve ALPTEKİN

STOMA, GEBELİK VE HEMŞİRELİK BAKIMI

45.

Diler AYDIN, Zübeyde Ezgi ÖZGEN

ÇOCUKLARDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU ve ERKEN TANILAMADA HEMŞİRENİN ROLÜ

46.

Aysun YÜKSEL, Hülya YILMAZ ÖNAL

ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AKDENİZ DİYETİNE UYUM İLE OBEZİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

47.

Hatice ACAR BEKTAŞ, Ümran YEŞİLTEPE OSKAY

PRENATAL VE POSTNATAL DÖNEMDE PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK KULLANIMI

48.

Hicran TÜRKKAN, Aysel TOPAN

ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN SANTRAL VENÖZ KATATERLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ

49.

Gülsen DEMİR, Şerife Sİbel KAYA

ERKEN YAŞ EVLİLİKLERİNİN ‘İSTİSMAR’ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

50.

Zekiye TURAN, Mehtap OMAÇ SÖNMEZ, Eylem TOKER, Fatma KUTLAR

KADINLARIN VAJİNAL AKINTI TEDAVİSİ İÇİN KULLANDIĞI GELENEKSEL BİR YÖNTEM VE DÜŞÜNCELERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

 

OTURUM . 6
SALON C
Tarih: 05.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15
Oturum Başkanı: Dr. Nigar ÇELİK


51.

Havva KAÇAN SOFTA, Aybüke BERBER

JİNEKOLOJİK MUANEYE GELEN KADINLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİ

52.

Emine ALASYA, Dilek SARPKAYA GÜDER

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE TEMEL GÖSTERGELER İLE KADININ DURUMU: DERLEME ÇALIŞMASI

53.

Aybüke BERBER, Havva KAÇAN SOFTA

GEBELİKTE ŞİDDET VE HEMŞİRELİK

54.

Ayla ERGİN, Züleyha ŞİMŞEK YABAN

MEME KANSERİ VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİ

55.

Züleyha ŞİMŞEK YABAN

ÇOCUK GÖZÜYLE AMELİYAT OLMAK

56.

Ayla GÜNDOĞDU KARAKAYA, Müge SEVAL

BEBEK MASAJI ÜZERİNE İKİ FARKLI EĞİTİM TEKNİĞİ İLE VERİLEN ANNE EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

57.

Birgül ERDOĞAN, Aynur AYTEKİN

TERAPÖTİK OYUNUN HASTANEDE YATAN ÇOCUK ÜZERİNE ETKİSİ

58.

Ayşegül ÖZDEMİR, Meltem KÜRTÜNCÜ

ÇOCUKLARDA İNVAZİV İŞLEMLER SIRASINDA DİKKATİ BAŞKA YÖNE ÇEKME TEKNİKLERİNİN KULLANIMI

59.

Meltem DEMİRGÖZ BALl, Ayla ERGİN

SİGARA KULLANIMI VE KADIN SAĞLIĞI

60.

Özlem DEMİREL BOZKURT, Ayşegül BİLGİN, Gizem KARAKAŞ, Habibe PEKŞEN

İNTÖRN HEMŞİRELERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK DÜŞÜNCE VE TUTUMLARI

 

OTURUM . 7
SALON A
Tarih: 06.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK


61.

Menekşe Nazlı AKER, Esra USLU, Selma İNFAL KESİM

KULLANILAN AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİNİN KADIN CİNSEL YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

62.

Seda KURT, Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Burcu KÜÇÜKKAYA

JİNEKOLOJİK VE MEME KANSERLİ HASTALARDA TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ KULLANIMI

63.

Burcu KÜÇÜKKAYA, İlknur DİNDAR, Özge ERÇEL, Esra YILMAZ

GEBELİK DÖNEMLERİNE GÖRE GEBELERİN DOĞUM VE POSTPARTUM DÖNEME İLİŞKİN ENDİŞELERİ

64.

Ramazan İNCİ, Mehmet SAĞLAM, Giray ERDOĞAN, Hasan GENÇ

MÜLTECİ ÇOCUKLARA YÖNELİK TÜRKİYE’DEKi EĞİTİM POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

65.

Resmiye ÖZDİLEK, Anahit COŞKUN, Nafiye DUTUCU

OBEZİTE, KADINLARIN KORUYUCU SAĞLIK UYGULAMALARINA KATILIMLARINDA BİR ENGEL Mİ?

66.

Mehmet SAĞLAM, Merve ÜNAL, Ramazan İNCİ, Giray ERDOĞAN

BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

67.

Zerrin MACİT, Cem TÜMLÜ

“ÖLÜM EĞİTİMİ”: PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR İÇİN ÇOCUKLARIN ÖLÜM ALGILARI, KAYIP VE YAS

68.

Buket GENÇ ROLLAS, Müge SEVAL

AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ YOLUYLA ÇOCUK YOKSULLUĞUNUN ÖNLENMESİNDE ÇOCUK HEMŞİRESİNİN ROLÜ

69.

Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK

SEVGİ NEFRET İKİLEMİNDE ANNELİK BEBEK ANNE İLİŞKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

70.

Hatice KARAKUŞ ÖZTÜRK

STALKİNG SİNEMA FİLMLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

 

OTURUM . 8
SALON A
Tarih: 06.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin ONAN


71.

Funda TOSUN GÜLEROĞLU, Salime MUCUK, İzzet ÖZGÜRLÜK

DOĞUM SONU ERKEN DÖNEMDE ANNE BEBEK TEN TEMASININ MATERNAL ETKİLERİ

72.

Burcu KÜÇÜKKAYA, İlknur DİNDAR, Remziye SEMERCİ, Seda SUNAR, Buket DERLEYEN, Elif KIZILOK KALE

ANNELERİN EMZİRME ÖZ-YETERLİLİĞİ İLE EK GIDAYA BAŞLAMA ZAMANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

73.

Meltem MECDİ KAYDIRAK, Nevin HOTUN ŞAHİN

GEBELİKTE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK VERİLEN DANIŞMANLIĞIN ÖNEMİ

74.

Seda CANGÖL SÖGÜT, Semra ERDOĞAN

ADOLESANLARDA OBEZİTENİN ÖNLENMESİNDE PSİKOSOSYAL VE DAVRANIŞSAL BELİRLEYİCİLER: TRANSTEORETİK MODEL PERSPEKTİF

75.

Gülçin KORKMAZ

ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMARI ÖNLENEBİLİR Mİ?

76.

Hülya YILMAZ ÖNAL, Aysun YÜKSEL, Elvan YILMAZ AKYÜZ

OBEZ KADINLARDA İNSÜLİN DİRENCİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE SERUM D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

77.

Semra KOCATAŞ, Gülbahtiyar DEMİREL, Nuriye ERBAŞ

MENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARIN ÜRİNER İNKONTİNANSTAN ETKİLENME VE BAŞ ETME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

78.

Hatice KAHYAOĞLU SÜT, Selda ÖZTÜRK

İNFERTİL KADINLARDA MARUZ KALINAN ŞİDDETİN CİNSEL FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ

79.

Fatma ÇILDIR PELİTOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN “KADIN SAĞLIĞINA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

80.

Nevin ONAN, Nezihe KARA

MENAPOZ DÖNEMİ: PSİKOSOSYAL SORUNLARI TANILAMA ve HEMŞİRELİK

81.

Sevgi HÜR, Nevin ONAN

KADININ AĞIR YÜKÜ: İNFERTİLİTE VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ SÜRECİ

82.

Semra KARACA, Gül ÜNSAL BARLAS, Esen ÖNGÜN, Yüksel Can ÖZ, Gülçin KORKMAZ

GAZETELERDE BULUNAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET HABERLERİNİN İNCELENMESİ

 

OTURUM . 9
SALON B
Tarih: 06.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selvinaz SAÇAN


 83.

Derya Emre YAVUZ, Şule ECEVİT ALPAR

YENİDOĞAN VE SÜT ÇOCUKLARINDA GİRİŞİMSEL AĞRI VE NON-FARMAKOLOJİK YÖNETİMİ

84.

Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Ali Serdar YÜCEL, Selvinaz SAÇAN

KAMU VE STK’LAR TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YAYGIN EĞİTİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİLERİN FARKLİ İSTATİSTİK ANALİZİ

85.

Selvinaz SAÇAN, Serap ÖZTÜRK, Özlem DEMİRÖZ AKSOY

KORUNMA ALTINDA OLAN VE PARÇALANMIŞ AİLEDE YAŞAYAN ÇOCUKLARDA SOSYAL BECERİLER

86.

Selvinaz SAÇAN, Murat KORKMAZ

YAŞAMBOYU ÖĞRENME SÜRECİNDE TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF MODELİ VE ÖĞRETMENİN ROLÜ

87.

Müge KUNT, Arzu AKAR-GENÇER, Aysel TÜFEKÇİ AKCAN

KADININ HAYATINDA HAMİLELİK: NİTEL BİR ÇALIŞMA

88.

Nigar ÇELİK, Aynur SARUHAN

PREKANSERÖZ SERVİKAL LEZYON TANISI ALAN HASTALARIN ROY UYUM MODELİNE GÖRE UYUM DURUMLARININ İNCELENMESİ

89.

Ebru MELEKOĞLU, Emine AKAL YILDIZ

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU KADINLARIN ENERJİ VE BESİN ÖĞESİ ALIMLARI İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

90.

Dilek SARPKAYA GÜDER, Gülşen VURAL, Mesut YALVAÇ

DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN ANNE VE YENİDOĞANIN DOĞUM SONUÇLARINA ETKİSİ

 

OTURUM . 10
SALON B
Tarih: 06.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN


 91.

 Elif VELİOĞLU

 AİLE PLANLAMASINDA KADININ YERİ VE ÖNEMİ

92.

Neslihan YILMAZ SEZER, İlknur Münevver GÖNENÇ, Menekşe Nazlı AKER, Nazan ÇAKIRER ÇALBAYRAM

EBELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN; EBELİK MESLEĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

93.

Şenay TOPUZ, Neslihan YILMAZ SEZER

ÇOCUK EVLİLİKLER VE KAYBEDİLEN GELECEK

94.

Sevcan ÖZ, Nihan ALTAN SARIKAYA

ÇALIŞAN ANNE OLMAK: ZORLANMIŞ ANNE SENDROMU

95.

Nigar ÇELİK, Özlem GÜNER, Kemal ÖZTEKİN, Ümran SEVİL

SEZERYAN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN DOĞUM SONU KONFORU'NUN VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

96.

Esra SARI, Gamze FIŞKIN

POSTPARTUM DÖNEMDE GÖÇÜN KADIN RUH SAĞLIĞINA ETKİLERİ

97.

Gamze FIŞKIN, Esra SARI

ÇİKOLATA TÜKETİMİ VE PREEKLAMPSİ İLİŞKİSİ

98.

Erkan ÇİÇEK

FOTOĞRAF-FİLM DİLİYLE SAĞLIK, EĞİTİM VE İLETİŞİMDE YENİ ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

99.

Sevgi ÖZKAN, Sinem GÖRAL TÜRKÇÜ, Seleyman Erkan ALATAŞ, Pınar SERÇEKUŞ AK

FERTİLİTE VE ÇOCUK DOĞRUMAYA YÖNELİK TUTUMLAR ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

100.

Öznur YILMAZ, Aysel TOPAN, Tülay KUZU AYYILDIZ, Hülya KULAKÇI ALTINTAŞ, Funda VEREN

ZONGULDAK İL MERKEZİNDE YAŞAYAN ANNELERİN GEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIK DÖMENİNDE KULLANDIĞI GELENEKSEL YÖNTEMLER

OTURUM . 11
SALON C
Tarih: 06.10.2017
Saat: 10:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Vasfiye BAYRAM DEĞER


 101.

Buket GENÇ ROLLAS, Müge SEVAL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FARKLI KİŞİLİK BOYUTLARININ ŞİDDET EĞİLİMİ DÜZEYİNE ETKİSİ

102.

Güler KAYABAŞLI, Elif ATICI

KADIN VE ÇOCUKLARA KARŞI İŞLENEN CİNSEL ŞİDDET SUÇUNA YÖNELİK BİR ÇÖZÜM DENEMESİ: KİMYASAL KASTRASYON

103.

Sema ÇİFÇİ, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Nurgül ARSLAN ACAR

SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME DAVRANIŞLARI VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ) KULLANILARAK OBEZİTE DURUMUNUN SAPTANMASI

104.

Işıl AR, Birsen MUTLU

ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN ÖNLENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME

105.

Tuba ÇÖMEZ, Leyla KÜÇÜK

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK PSİKİYATRİK REHABİLİTASYON PROGRAMLARI

106.

Hatice ACAR BEKTAŞ 

KADINLAR NEDEN SPOR YAP(AM)IYOR?

107.

Çağrı ÇÖVENER ÖZÇELİK, Eda AKTAŞ, Narin KIRAN, Yasemin ATAR

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE FARKINDALIĞI

108.

İlgün ÖZEN ÇINAR, Ebru KARA

BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞAN KADINLARIN RAHİM AĞZI KANSERİ VE PAP SMEAR TESTİ FARKINDALIKLARININ SAĞLIK İNANÇ MODELİ ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

109.

Belma TOPTAŞ, Hilmiye AKSU

HİSTEREKTOMİYE İLİŞKİN KADIN VE EŞLERİN BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ

110.

Tuğba DÜNDAR, Sevgi ÖZSOY, Hilmiye AKSU

 GEBELİKTE YAŞANAN DİSTRESİN DOĞUM SONU DÖNEME ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI

111.

Serap BALCI, Işıl AR

EBEVEYN - BEBEK BAĞLANMASI VE ÖNEMİ

OTURUM . 12
SALON C
Tarih: 06.10.2017
Saat: 13:15 – 15:15
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Özlem DEMİREL BOZKURT


112.

Ayşegül ÖZDEMİR, Nurten ARSLAN, Meltem KÜRTÜNCÜ

TAMAMLAYICI BESLENMEDE GELENEKSEL YAKLAŞIMDAN BEBEK DOSTU YAKLAŞIMA GEÇİŞTE BEBEK İNİSİYATİFLİ BESLENME: BLW

113.

Dilek AYGİN, Özge YAMAN, Hande AÇIL, Ayşe ÇELİK YILMAZ, Havva SERT

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI

114.

Veysel AKDUMAN, Emel METE, Gül ÖĞREN, Zübeyir SARI, M. Gülden POLAT

GEBELİKTE EGZERSİZ

   115.

Hatice Tuğçe AÇA

 MATERNAL OBEZİTE VE EMZİRME UYGULAMALARINA OLAN ETKİSİ

116.

Funda ASLAN

ÇOCUKLUK DÖNEMİ ENGELLLİĞİNDE HABİLİTASYON ULGULAMALARI VE HEMŞİRELERİN ROLLERİ

117.

Funda ASLAN

TÜRKİYE'DE OKUL TEMELLİ OLARAK YAPILMIŞ CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN SİSTEMATİK BİR DERLEME

118.

Ayşe YÜCESAN, Funda ASLAN

GEBELİK DÖNEMİNDE KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDET

119.

Menekşe Nazlı AKER

KADINLIĞA VE EKREKLİĞE GEÇİŞ, RİTÜELLER

120.

Seval CIBIR, Müge SEVAL, Sümeyye ÖZDEMİR

TIP EĞİTİMİ DIŞINDA SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİNİN ÖFKE İFADE ETME ŞEKLİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

121.

Ruken YAĞIZ, Seda AKGÜN, Ümran SEVİL

FİZİKSEL ENGELLİ KADINLAR VE YAŞADIKLARI SORUNLAR

122.

Fatma FİDAN

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ GÖZÜYLE KADININ ÇALIŞMASI

123.

Fatma FİDAN

GÖÇMEN KADIN OLMAK: SURİYE'Lİ KADINLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

 

© 2018 2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi | xdizayn