BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Serap MUTLU ÖZÇELİK OTCU
1- POSTMENOPOZAL VULVAR LİPOM OLGUSUNA YAKLAŞIM

  Özet  
Alev SÜZEN, Süleyman Cüneyt KARAKUŞ
2- VAJİNAL VE REKTAL YARALANMAYA EŞLİK EDEN POSTTRAVMATİK TAM ÜRETRAL KOPMA

  Özet  
Ali AKDOGAN
3- ŞİDDETLI PULMONER HIPERTANSIYONLU GEBEDE EPIDURAL ANALJEZI ILE VAGINAL DOĞUM: OLGU SUNUMU

  Özet  
Aslıhan ALP ÖZTÜRK, Emine TÜRKOĞLU
4- GEBELERDE RUBELLA VE SİFİLİZ TARAMASI

  Özet  
Ayça Nazlı BULUT
5- SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM VE SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYIMIEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM VE SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ

  Özet  
Cevat Rıfat CÜNDÜBEY, Erzat TOPRAK
6- DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KARDİOVERSİYON VE ANTİ-ARİTMİK İLAÇLARLA TEDAVİ EDİLEN FETAL ATRİYAL FLUTTER VAKASI

  Özet  
Dilek KUTANIS
7- JÜVENİL HYALİN FİBROMATOZİSLİ OLGUDA FARKLI YAKLAŞIMLA ULTRASON EŞLİĞİNDE POPLİTEAL SİYATİK SİNİR BLOĞU

  Özet  
Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Fatma KARASU, Zehra CAN
8- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜM ODAKLILIK DÜZEYLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİ TUTUMLARINA ETKİSİ

  Özet  
Esra TURAL BÜYÜK, Hatice UZŞEN, Emel ODABASOĞLU
9- HEMŞİRELERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Fatma Ülkü YILDIZ
10- THE EFFECT OF ENRICHED TURKISH LANGUAGE ACTIVITIES ON SPOKEN LANGUAGE DEVELOPMENT OF 4-YEAR-OLD CHILDREN

  Özet  
Fatma Ülkü Yıldız, Hamide Sümeyye T0PALOĞLU, Tuğba ÖZÇELİK
11- ERGENLERDE BENLİK ALGISININ AKRAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ferda KARADAĞ
12- OLGU ÖRNEKLERİ İLE BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU

  Özet  
Ferda KARADAĞ
13- ÇOCUK İHMALİNİ NASIL ÖNLERİZ?

  Özet  
Gonca BURAN, Hilmiye AKSU
14- HYPNOBİRTHİNG EĞİTİMİNİN DOĞUM AĞRISI VE DOĞUM SONUÇLARINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA

  Özet  
Hülya ÇİÇEK ACAR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
15- COVİD 19 PANDEMISINDE GEBELIK

  Özet  
Hülya ÇİÇEK ACAR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
16- DOĞUM KORKUSU VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Özet  
Koray GÖK, Selçuk ÖZDEN
17- DEKOLMAN PLASENTA VE UTERİN ATONIYE BAĞLI KANAMANIN B-LYNCH KOMPRESYON SÜTURU VE BILATERAL UTERIN ARTER LIGASYONUNA EK OLARAK BAKRI BALON UYGULAMASI VE BILATERAL HIPOGASTRIK ARTER LIGASYONU ILE BAŞARILI TEDAVISI SONRASI OLUŞAN GEBELIK: OLGU SUNUMU

  Özet  
Kübra ÇELEĞEN
18- DOĞUMSAL ÜRİNER SISTEM ANOMALILERI ILE İLIŞKILI MATERNAL RISK FAKTÖRLERI

  Özet  
Mehmet AK, Mustafa Bertan DEMİR
19- COMPARISON OF FETAL MATERNAL CLINIC FEATURE OF THE TURKEY REPUBLIC PEOPLE AND REFUGEES NULLIPAR SINGLE PREGNANCY OVER 37 WEEKS

  Özet  
Mehmet Ali AKMAN, Mustafa ALBAYRAK
20- DO WE NEED TO USE ANY MEDICATION TO REVEAL OVERSTIMULATED OVARIES IN ‘’FREEZE ALL’’ CYCLES IN PCOS PATIENTS UNDERGOING IVF PRIOR TO THE THAW ET PROGRAM

  Özet  
Meryem VURAL ŞAHİN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
21- GEBELİKTE GÖRÜLEN JİNEKOLOJİK KANSERLER; TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

  Özet  
Muhammed Emin ALBAYRAK
22- ÇOCUK YAYINLARINDA İÇ SAYFA TASARIMININ TİPOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Osman KÖSE
23- NADİR GÖRÜLEN VAGİNAL LEİOMYOMA; OLGU SUNUMU

  Özet  
Pelin DEĞİRMENCİ AYÇİÇEK, Sertaç AYÇİÇEK, Ahmet YALINKAYA
24- EXAMINATION OF RISKY AGE GROUP PREGNANCIES : THE EXPERIENCE OF A TERTIARY CENTER

  Özet  
Salih GÜLEN, İsmail DÖNMEZ
25- OKULÖNCESİNDE FEN EĞITIMINE YÖNELIK YAYINLARIN ANALIZI

  Özet  
Seda ÜNVER, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
26- MENOPOZ İLE İLGİLİ KISA SÜRELİ SEMPTOMLARA YÖNELİK KANITA DAYALI UYGULAMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Sema BAKİ YILDIRIM, Neslihan BEZİRGANOĞLU ALTUNTAŞ
27- POSTPARTUM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

  Özet  
Serap Mutlu ÖZÇELİK OTCU, Ahmet YALINKAYA
28- WIGGLESWORTH SINIFLAMASINA GÖRE KLİNİĞİMİZİN ÜÇ YILLIK PERİNATAL MORTALİTE HIZI

  Özet  
Serenat ERİŞ YALÇIN
29- İZOLE LATERAL VENTRİKÜLOMEGALİNİN POSTNATAL GELİŞİMSEL SONUCU

  Özet  
Serenat ERİŞ YALÇIN, Hasan Berkan SAYAL, And YAVUZ
30- PRENATAL DÖNEMDE TESPİT EDİLEN CMV OLGUSU

  Özet  
Venhar CEYHAN
31- SURİYELI MÜLITESCILERDE 3 YIL IÇERISINDE TEKRARLAYAN DOĞUMLARIN OLUMSUZ GEBELIK SONUÇLARI ILE ILIŞKISI

  Özet  
İlkin Seda CAN, Ayla UZUN ÇİÇEK
32- RELATIONSHIP BETWEEN ANTENATAL, PERINATAL FEATURES AND AUTISM SPECTRUM DISORDERS

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER