BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Serap MUTLU ÖZÇELİK OTCU
1- POSTMENOPOZAL VULVAR LİPOM OLGUSUNA YAKLAŞIM

  Özet  
Alev SÜZEN, Süleyman Cüneyt KARAKUŞ
2- VAJİNAL VE REKTAL YARALANMAYA EŞLİK EDEN POSTTRAVMATİK TAM ÜRETRAL KOPMA

  Özet  
Ali AKDOGAN
3- ŞİDDETLI PULMONER HIPERTANSIYONLU GEBEDE EPIDURAL ANALJEZI ILE VAGINAL DOĞUM: OLGU SUNUMU

  Özet  
Aslıhan ALP ÖZTÜRK, Emine TÜRKOĞLU
4- GEBELERDE RUBELLA VE SİFİLİZ TARAMASI

  Özet  
Ayça Nazlı BULUT
5- SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM VE SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYIMI

  Özet  
Ayçağ YORGANCI, Hilal M. BULUT AYDEMİR
6- DO WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME HAVE SEXUAL DYSFUNCTION?

  Özet  
Ayşegül KILIÇLI, Simge ZEYNELOĞLU
7- REFLEKSOLOJİNIN POSTPARTUM DÖNEMDE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR ÜZERINE ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME

  Özet  
Ayşegül KILIÇLI, Simge ZEYNELOĞLU
8- POSTPARTUM DÖNEMDE UYGULANAN REFLEKSOLOJİNİN AĞRI, YORGUNLUK, UYKU KALİTESİ VE LAKTASYON ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Berna ERTUĞRUL
9- POSTNATAL EXPOSURE TO SEX HORMONES ESTIMATED BY BREAST SIZE AND FACIAL-WIDTH-TO HEIGHT RATIO IN YOUNG NULLIPAROUS WOMEN

  Özet  
Berrin AKTAN, Türkan AKBAYRAK
10- ADÖLESAN GEBELERLE ERİŞKIN GEBELERIN, FIZIKSEL AKTIVITE DURUMU VE DOĞUM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (COVID-19 PANDEMI SÜRECI)

  Özet  
Betül TOKGÖZ ÇAKIR, Seval YILMAZ ERGANİ, Cantekin İSKENDER
11- NADİR GÖRÜLEN BIR OLGU: İNTRAUTERIN ENTEROLITIAZIS

  Özet  
Çağanay SOYSAL
12- SEZARYEN OLAN ASEMPTOMATİK GEBELERDE COVİD-19 GÖRÜLME SIKLIĞI

  Özet  
Cengiz ANDAN
13- BÜYÜK BİR İNTRALİGAMENTER MİYOMUN LAPAROSKOPİ İLE TEDAVİSİ

  Özet  
Cevat Rıfat CÜNDÜBEY, Erzat TOPRAK
14- DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KARDİOVERSİYON VE ANTİ-ARİTMİK İLAÇLARLA TEDAVİ EDİLEN FETAL ATRİYAL FLUTTER VAKASI

  Özet  
Cevriye OCAKTAN, Gonca BURAN
15- DOĞUM SONU DÖNEMDE SİGARA KULLANIMININ EMZİRMEYE ETKİSİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ

  Özet  
Cihan GÜL, Yavuz Üren
16- KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE OLUŞAN TRAVMALARIN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

  Özet  
Cihan GÜL, Yavuz ÜREN
17- LAKTASYON DÖNEMİNDEKİ İLAÇ UYGULAMALARININ BEBEKLER ÜZERİNDE FİZYOLOJİK ETKİLERİ

  Özet  
Demet KIŞLAK, Sevinç KÖSE TUNCER
18- GEBELERDEKİ DISTRESIN SAĞLIK UYGULAMALARI ÜZERINE ETKISININ INCELENMESI

  Özet  
Deniz DİRİK
19- GEBELİKTE AKUT BATINA NEDEN OLAN AKUT PİYELONEFRİT OLGUSU

  Özet  
Deniz DİRİK, Yaren DİRİK, Pınar KOLUSARI
20- ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE GÖRÜLEN AKUT PANKREATİT OLGUSU

  Özet  
Dilek KUTANIS
21- JÜVENİL HYALİN FİBROMATOZİSLİ OLGUDA FARKLI YAKLAŞIMLA ULTRASON EŞLİĞİNDE POPLİTEAL SİYATİK SİNİR BLOĞU

  Özet  
Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Fatma KARASU, Zehra CAN
22- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜM ODAKLILIK DÜZEYLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİ TUTUMLARINA ETKİSİ

  Özet  
Eda Nur ALTUNBAŞ, Yeliz VARIŞOĞLU, Pınar IRMAK VURAL
23- DOĞUM AĞRISININ YÖNETİMİNDE KULLANILAN AKUPRESÜR UYGULAMASI: RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR DERLEMESİ

  Özet  
Ela KAPLAN
24- DİZ EKLEMİNDE DEJENERATİF OSTEOARTRİT BULGULARI OLAN POSTMENOPOZAL KADIN HASTALARDA KIKIRDAK HACMİNE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN ETKİSİ VAR MI ?

  Özet  
Emine DEMİR, Sevinç KÖSE TUNCER
25- GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN GEBELERDE OLAĞAN YAKİNMALAR VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİS,İ

  Özet  
Esin MUTLUER, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
26- EMBRİYONİK KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI VE ETİK PROBLEMLER

  Özet  
Esin MUTLUER, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
27- HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS (HPV) ENFEKSİYONU VE KORUYUCU AŞI UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ

  Özet  
Esin TUFAN, Hülya ÇİÇEK ACAR, Fikri ÖZDEMİR
28- KADIN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN ANATOMİK NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Esin TUFAN, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
29- CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN DİYABETİK KADINLARDA CİNSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMADA HEMŞİRENİN ROLÜ

  Özet  
Esra TEKİN, Derya YÜKSEL KOÇAK
30- GEBE KALMA ŞEKLİ ANNE VE BEBEK BAĞLANMASINI ETKİLER Mİ?

  Özet  
Esra TURAL BÜYÜK, Hatice UZŞEN, Emel ODABASOĞLU
31- HEMŞİRELERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Fatma Nurgül TAŞGÖZ
32- İZOLE AĞIR ADET KANAMASI ETYOLOJİSİNDE YAPISAL PATOLOJİLERİN YERİ

  Özet  
Fatma Ülkü YILDIZ
33- THE EFFECT OF ENRICHED TURKISH LANGUAGE ACTIVITIES ON SPOKEN LANGUAGE DEVELOPMENT OF 4-YEAR-OLD CHILDREN

  Özet  
Fatma Ülkü Yıldız, Hamide Sümeyye T0PALOĞLU, Tuğba ÖZÇELİK
34- ERGENLERDE BENLİK ALGISININ AKRAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ferda KARADAĞ
35- OLGU ÖRNEKLERİ İLE BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU

  Özet  
Ferda KARADAĞ
36- ÇOCUK İHMALİNİ NASIL ÖNLERİZ?

  Özet  
Feyza BAYRAM
37- GEBELİK VE TUBAOVERYAN ABSE RÜPTÜRÜ

  Özet  
Filiz ŞENSOY, Derya YÜKSEL KOÇAK
38- EMZİRMEYİ DESTEKLEMEDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI

  Özet  
Gonca BURAN, Hilmiye AKSU
39- HYPNOBİRTHİNG EĞİTİMİNİN DOĞUM AĞRISI VE DOĞUM SONUÇLARINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA

  Özet  
Gülnur TANRIVERDİ, Nergis KENDER ERTÜRK, Tayfur ÇİFT, Emin ÜSTÜNYURT
40- AKUT PUERPERAL UTERİN İNVERSİYON: VAKA SUNUMU VE LİTERATÜR ÖZETİ

  Özet  
Gülseda YARDIMCI, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
41- COVİD 19’UN MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞA ETKİLERİ

  Özet  
Gülsüm ÖZEN
42- ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN: CURRENT PERSPECTIVES

  Özet  
Gülsüm ÖZEN, Gülşah ÖZEN
43- CYSTIC FIBROSIS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND MANAGEMENT

  Özet  
Gülşah ÜLGÜ ASLAN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
44- D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN FETAL VE NEONATAL SAĞLIĞA ETKİLERİ

  Özet  
Gülşah ÜLGÜ ASLAN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
45- D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN MATERNAL SAĞLIĞA ETKİLERİ

  Özet  
Gönül TOSUN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
46- SERVİKS KANSERİ, GÜNCEL TARAMA YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

  Özet  
Hamide AYGÖR, Aliye ÇAYIR
47- YURTTA KALAN ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERINE VERILEN KENDI KENDINE MEME MUAYENESI EĞITIMININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Hamide ZENGİN, Nursan ÇINAR
48- KANGURU BAKIMININ KANITA DAYALI YARARLARI

  Özet  
Hamide ZENGİN, Nursan ÇINAR
49- ERGENLERİN SIGARANIN SAĞLIĞA ETKILERI ILE İLGILI TUTUM VE ALGILARININ BELIRLENMESI

  Özet  
Handan ERİTEN TİLAVER, Nevin ŞAHİN
50- GÖÇ OLAYLARININ KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Hatice KUBİLAY
51- FETAL PROGRAMLAMANIN ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE ÜZERINE ETKISI

  Özet  
Hatice UZŞEN, Dilek ZENGİN, Seda ARDAHAN SEVGİLİ, Hatice BAL YILMAZ, Zümrüt BAŞBAKKAL
52- 2-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN KORONAVIRÜS FOBISI VE ANKSIYETE DURUMLARININ ÇOCUKLARINA YÖNELIK TUTUMUNA ETKISI

  Özet  
Hilal Hatice ÜLKÜ, Beste DİNÇER
53- ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ETKİNLİK PLANLARINDAKİ DEĞERLER

  Özet  
Hilal Hatice ÜLKÜ, Kerim GÜNDOĞDU
54- EBEVEYNLERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI VE ÇOCUK EBEVEYN ARASINDAKİ İLETİŞİM

  Özet  
Hülya ÇİÇEK ACAR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
55- COVİD 19 PANDEMISINDE GEBELIK

  Özet  
Hülya ÇİÇEK ACAR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
56- DOĞUM KORKUSU VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Özet  
Kemal DİNÇ
57- GEBELİKTE NADIR BIR AKUT BATIN VAKASI: MIYOM TORSIYONU

  Özet  
Kemine UZEL, Fatma Zehra KURNUC, Umit Arslan NAYKI, Paşa ULUG
58- PROLAPSED SUBMUCOUS FIBROID: IT IS NOT ONLY MEDICAL PROBLEM

  Özet  
Koray GÖK, Selçuk ÖZDEN
59- DEKOLMAN PLASENTA VE UTERİN ATONIYE BAĞLI KANAMANIN B-LYNCH KOMPRESYON SÜTURU VE BILATERAL UTERIN ARTER LIGASYONUNA EK OLARAK BAKRI BALON UYGULAMASI VE BILATERAL HIPOGASTRIK ARTER LIGASYONU ILE BAŞARILI TEDAVISI SONRASI OLUŞAN GEBELIK: OLGU SUNUMU

  Özet  
Kübra ÇELEĞEN
60- DOĞUMSAL ÜRİNER SISTEM ANOMALILERI ILE İLIŞKILI MATERNAL RISK FAKTÖRLERI

  Özet  
Mehmet AK, Mustafa Bertan DEMİR
61- COMPARISON OF FETAL MATERNAL CLINIC FEATURE OF THE TURKEY REPUBLIC PEOPLE AND REFUGEES NULLIPAR SINGLE PREGNANCY OVER 37 WEEKS

  Özet  
Mehmet Ali AKMAN, Mustafa ALBAYRAK
62- DO WE NEED TO USE ANY MEDICATION TO REVEAL OVERSTIMULATED OVARIES IN ‘’FREEZE ALL’’ CYCLES IN PCOS PATIENTS UNDERGOING IVF PRIOR TO THE THAW ET PROGRAM

  Özet  
Mehmet İrfan KÜLAHÇIOĞLU, Pelin DEĞİRMENCİ AYÇİÇEK, Sertaç AYÇİÇEK
63- PRENATAL DIAGNOSIS OF FRONTO-ETHMOIDAL ENCEPHALOCELE : A CASE REPORT

  Özet  
Melike EĞER AYDOĞMUŞ
64- MÜKEMMELİYETÇİ EĞİLİMLER EKSENİNDE KADINLARDAKİ İNTERNET VE ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI VE YORDAYICILARI

  Özet  
Meltem KARABAY, Gülsüm KAYA, Tuğba AYHANCI
65- İNDİREK HİPERBİLİRUBİNEMİSİ OLAN YENİDOĞANLARDA FOTOTERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZ FLORASI DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Merve ÇAMLIBEL
66- DOĞUM EYLEMİNDE SAYGILI ANNELİK BAKIMI

  Özet  
Meryem VURAL ŞAHİN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
67- GEBELİKTE GÖRÜLEN JİNEKOLOJİK KANSERLER; TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ

  Özet  
Meryem VURAL ŞAHİN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
68- GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMİN PELVİK TABAN ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Mine AKBEN, Feyza NAZİK
69- 2-5 YAŞ ÇOCUĞU OLAN BİR GRUP ANNENIN ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARINI YAPTIRMA DURUMLARI VE AŞIYA KARŞI TUTUMLARI

  Özet  
Mine AKBEN, Mehtap SÖNMEZ
70- İLERİ YAŞ GEBELERDE PRENATAL DEPRESYON VE SOSYAL DESTEK DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Muhammed ATAK, Şeyma HALAÇ
71- 2019-2020 YILLARINDA YAPILAN YENİDOĞAN TARAMALARININ DEĞERLENDIRMESI

  Özet  
Muhammed ATAK, Şeyma HALAÇ
72- 2019-2020 YILLARINDA SERVİKAL KANSER TARAMA SONUCU ŞÜPHELI BULUNAN KIŞILERIN DEĞERLENDIRMESI

  Özet  
Muhammed Emin ALBAYRAK
73- ÇOCUK YAYINLARINDA İÇ SAYFA TASARIMININ TİPOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Nergis KENDER ERTÜRK, Gülnur TANRIVERDİ, Anıl ERTÜRK
74- PRİMER BARTHOLİN BEZİ KANSERİ- OLGU SUNUMU

  Özet  
Nevin TÜTEN
75- GEÇ FETAL GELİŞME KISITLILIĞI OLAN PRETERM GEBELİKLERİN FETAL SONUÇLARI

  Özet  
Osman KÖSE
76- NADİR GÖRÜLEN VAGİNAL LEİOMYOMA; OLGU SUNUMU

  Özet  
Pelin DEĞİRMENCİ AYÇİÇEK, Sertaç AYÇİÇEK, Ahmet YALINKAYA
77- EXAMINATION OF RISKY AGE GROUP PREGNANCIES : THE EXPERIENCE OF A TERTIARY CENTER

  Özet  
Salih GÜLEN, İsmail DÖNMEZ
78- OKULÖNCESİNDE FEN EĞITIMINE YÖNELIK YAYINLARIN ANALIZI

  Özet  
Seda ÜNVER, Esin TUFAN
79- GEBELİKTE HİPERTANSİF DURUMLAR

  Özet  
Seda ÜNVER, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
80- MENOPOZ İLE İLGİLİ KISA SÜRELİ SEMPTOMLARA YÖNELİK KANITA DAYALI UYGULAMALARIN İNCELENMESİ

  Özet  
Sema BAKİ YILDIRIM, Neslihan BEZİRGANOĞLU ALTUNTAŞ
81- POSTPARTUM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM

  Özet  
Serap KARAMAN
82- VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ TEDAVİSİNDE ORATYA ÇIKAN FOKAL NÖBETLE KARIŞAN İSTEMSİZ HAREKETLER

  Özet  
Serap KARAMAN, Abdurrahman ÜNER
83- YENİDOĞAN BEBEKLERDE PATENT DUKTUS ARTERİOZUS’UN TANISI İÇİN KARİNA AÇISI ÖLÇÜMLERİ

  Özet  
Serap Mutlu ÖZÇELİK OTCU, Ahmet YALINKAYA
84- WIGGLESWORTH SINIFLAMASINA GÖRE KLİNİĞİMİZİN ÜÇ YILLIK PERİNATAL MORTALİTE HIZI

  Özet  
Serenat ERİŞ YALÇIN
85- İZOLE LATERAL VENTRİKÜLOMEGALİNİN POSTNATAL GELİŞİMSEL SONUCU

  Özet  
Serenat ERİŞ YALÇIN, Hasan Berkan SAYAL, And YAVUZ
86- PRENATAL DÖNEMDE TESPİT EDİLEN CMV OLGUSU

  Özet  
Sibel AKA
87- ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BETA TALASEMİ TAŞIYICILIĞI (TALASEMI MINOR) VE DEMIR EKSIKLIĞINE BAĞLI ANEMI OLGULARINDA RETIKÜLOSIT PARAMETRELERININ DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Tuğçe Döndü SAVAŞIR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
88- COVID-19 PANDEMİSİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ETKİSİ

  Özet  
Tuğçe TOPCU, Meltem KÜRTÜNCÜ
89- ASTIMLI ÇOCUKLAR VE D TİPİ KİŞİLİK YAPISINA SAHİP ANNELER

  Özet  
Venhar CEYHAN
90- SURİYELI MÜLTECİLERDE 3 YIL IÇERISINDE TEKRARLAYAN DOĞUMLARIN OLUMSUZ GEBELIK SONUÇLARI ILE ILIŞKISI

  Özet  
Yasemin ATEŞEYAN, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
91- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA HPV AŞISI YAPTIRMA KARARINDA HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİ

  Özet  
Yasemin ATEŞEYAN, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ
92- SAĞLIK İNANÇ MODEL TEMELLİ EĞİTİM VE MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN ANNELERİN HPV AŞISINA İLİŞKİN BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARINA ETKİSİ

  Özet  
Yasemin DOĞAN, Lale AKSOY
93- INFECTIVE ENDOCARDITIS IN PREGNANCY PRESENTING WITH ISCHEMIC STROKE

  Özet  
İlkin Seda CAN, Ayla UZUN ÇİÇEK
94- RELATIONSHIP BETWEEN ANTENATAL, PERINATAL FEATURES AND AUTISM SPECTRUM DISORDERS

  Özet  
İlknur ERGİN , Fatma YILDIRIM , Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
95- COVİD-19 VE EMZİRME

  Özet  
Ümmühan UÇAR, Hülya YILMAZ ÖNAL
96- GEBELİKTE PROBİYOTİK KULLANIMI

  Özet  
Zehra YANIK, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
97- JİNEKOLOJİK KANSERLERDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLERİN KULLANIMI

  Özet  
Zehra YANIK, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
98- AŞIRI AKTİF MESANE YÖNETİMİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI

  Özet  
Zeliha YAZICI, Begümhan YÜKSEL
99- KADINLARIN ÇOCUK SAHİBİ OLMA MOTİVASYONLARINA GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Özgür ÖZDEMİR
100- HUGE VAGINAL URINE STONE IN A WOMAN WITH QUADRIPLEGIA: A CASE REPORT

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER