SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ferda KARADAĞ
 


Keywords:ÇOCUK İHMALİNİ NASIL ÖNLERİZ?
 
İhmal, çocuğa bakmakla sorumlu yetişkinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi, çocuğun beslenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygusal ihtiyaçları için gerekli ilgiyi göstermemesidir. Bu eylem ya da eylemsizlerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur. Bazı çocuklar ve aileler için ihmalin trajik sonuçları olabildiğinden, zamanında ve etkili müdahale hayati bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte, ebeveynlik becerisini artırmak, uygun aile içi ilişkiler kurmak ve çocuklar için olumlu sonuçlar sağlamak için uzmanlar tarafından yoğun, uzun vadeli ve çok yönlü çalışmaların yapılması gerekir. Bir çocuktan bahsedildiğinde mutlaka bir de anneden (temel bakım veren kişi) bahsedilmektedir. Annelik deneyimleri eğlenceli ve mutluluk verici tecrübeler olarak görüldüğü kadar pek çok zorlu sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel rolleri de beraberinde getirmektedir. Bu zorluklar ebeveynlik becerilerinin yetersizliğine ve çocuk ihmaline neden olabilmektedir. Çocukları ihmalden korumak, aileleri ve çocukları yaşadıkları sosyal çevre içerisinde değerlendirmeyi gerektiren karmaşık bir sorundur. Çocuk ihmalinin önlenmesi için gebelikten itibaren annelerin desteklenmesi, eğitilmesi önemlidir. İhmal riskini azaltmak için anneleri, aileleriyle birlikte ve sosyal bağlamlarında çok yönlü değerlendirmeli, toplum temelli hizmet programları hazırlanmalı, bireyselleştirilmiş aile değerlendirmesi ve özel müdahaleler planlanmalıdır. Müdahale bir ailede karı koca arasındaki ilişkiye odaklanırken başka bir ailede odak sosyal desteği ve ebeveynlik becerisini artırmaya yönelik olabilir. Çocukların korunmasında sosyal desteğin önemi kabul edilerek, ev ziyareti, ebeveyn eğitimi ve ebeveyn destek grupları gibi profesyonel yardımlar içeren programlar ile sosyal desteğin eksikliğinin giderilmesi hedeflenmelidir

Anahtar Kelimeler: Çocuk İhmali, Annelik, İhmalden Korunma