SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Muhammed Emin ALBAYRAK
 


Keywords:ÇOCUK YAYINLARINDA İÇ SAYFA TASARIMININ TİPOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ
 
İletişimin temelinde yer alan bilgi aktarımı, kitap gibi basılı yayın ürünlerinde, çoğunlukla, yazı üzerinden gerçekleşmektedir. Basılı yayınlardaki bilgi aktarım sürecinin temel elemanı olan yazı/metin bu sebeple dikkatli ve hassas bir tasarım sürecinden geçirilmelidir. Bu gereklilik üzerine inşa edilecek olan tipografik tercihler, iletişim sürecinde verilmek istenen mesajın “alıcı”ya sorunsuz ve hızlı bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Yazılı bilginin amaca uygun bir şekilde görselleştirilmesi, tasarlanması, stilize edilmesi şeklinde tanımlanabilecek olan tipografi, üstünde yer aldığı zemin yani sayfanın genel tasarımından bağımsız bir şekilde değerlendirilemez. Çünkü “yazı” kendi varoluş biçimi gereği, bir fon/zemin üzerinde yer almak zorundadır. Bu zemin ile tipografi arasındaki mecburi ilişki, basılı yayınlarda karşımıza genel bir ifade olarak “sayfa tasarımı” şeklinde çıkmaktadır. Grafik tasarım ürünlerinin hemen hepsinin ortak noktası olan sayfa tasarımı, çocuk yayınlarında yaş ve algıya bağlı olarak daha fazla önem kazanmaktadır. Çocuk yayınlarında iç sayfa tasarımı yapılırken çocukların yaş ve bilgi düzeyini bilmek, tipografiye dair unsurları belirlerken kritik bir önem taşımaktadır. Bunun yanısıra sayfanın fiziksel özellikleri de bu tasarım sürecinde etkin rol oynamaktadır. Bu çalışmada mesaj ve yazı konuları üzerinde bazı önemli noktalara değinildikten sonra, çocuk yayınlarındaki sayfa tasarımı sürecinde göz ününe alınması gereken unsurlar irdelenecektir. Sayfa ebadı, kağıt seçimi, sütun ve satır ölçüleri, font, punto, espas, ton, renk gibi konular çocuklara iletilecek olan mesajın onlara sıhhatli bir şekilde ulaşması ekseninde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: İletişim, çocuk yayıncılığı, sayfa tasarımı, çocuk, tipografi.