SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hülya ÇİÇEK ACAR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
 


Keywords:COVİD 19 PANDEMISINDE GEBELIK
 
2020’de dünyada salgına neden olan COVID-19 ilk olarak 2019 Aralık’ta Çin’de ortaya çıkmıştır. Dünya Sağlık Örgütü hızlı yayılım gösteren salgını kontrol altına alabilmek için 2020 Mart ayında pandemi ilan etmiştir. Tüm yaş gruplarını ve cinsiyetleri etkileyen salgın için hassas yaklaşım gerektiren gruplardan birini de gebeler oluşturmaktadır. Bağışıklık sisteminde değişiklikler yaşayan gebeler enfeksiyona daha yatkın hale gelmektedir. Kesin bir tedavisi şuan için bulunmayan, hastalık yapma ve ölüm oranlarının artış gösterdiği pandemide kadın ölüm oranlarının daha düşük olduğu bildirilmiştir. Ancak pandemiden kadınların daha olumsuz etkilendiği bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda gebelerin, endişe, stres, karamsarlık duygularını fazlasıyla yaşadığını ve dünyaya getirecekleri çocuk içinde korku yaşadıklarını belirtmektedirler. Fetal sağlık açısından COVID-19 da vertikal bulaşı değerlendirmek için yapılan sınırlı sayıdaki çalışmada vertikal bulaşın olabildiği ancak nadir olarak görüldüğü bildirilmektedir. Gebelerin doğum öncesi bakım ihtiyaçlarının pandemi sürecinde de karşılamasının fetal ve maternal sağlık açısından önemli olduğu bildirilmektedir. Pandemi koruyucu önlemlerinin gebeler tarafından uygulamasıyla bulaşın önüne geçilebileceği bildirilmiştir. Pandemi sürecinde gebelerin alacağı doğum öncesi bakım hizmetleri için rehberler oluşturulmuş, gebe okulu ve danışmanlık hizmetlerinin ise teletıp şeklinde sürdürülmesi önerilmiştir. Sonuç olarak; günümüzde COVID- 19 un gebe ve fetüs üzerindeki uzun dönem etkileri bilinmemektedir ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır..Gebelerdeki ilaç tedavisi yarar zarar ilişkisi gözetlenerek yapılmalıdır. Perinatal depresyon yönünden anneler değerlendirilmeli destek oluşturulmalı, güvenli annelik hizmetleri sürdürülmelidir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Gebelik, Pandemi