SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Koray GÖK, Selçuk ÖZDEN
 


Keywords:DEKOLMAN PLASENTA VE UTERİN ATONIYE BAĞLI KANAMANIN B-LYNCH KOMPRESYON SÜTURU VE BILATERAL UTERIN ARTER LIGASYONUNA EK OLARAK BAKRI BALON UYGULAMASI VE BILATERAL HIPOGASTRIK ARTER LIGASYONU ILE BAŞARILI TEDAVISI SONRASI OLUŞAN GEBELIK: OLGU SUNUMU
 
Giriş:Uterin atoniye bağlı gelişebilecek kanamalarda uterus koruyucu müdahaleler histerektomiye alternatif olarak uygulanabilmekle birlikte bu tür prosedürlerden sonra doğurganlığın bozulabileceğine ve gebe kalmada sorun yaşanabileceğine dair kaygılar mevcuttur. Olgu: 28 yaşında özgeçmişinde bir kez abort öyküsü bulunan son adet tarihine göre 36 hafta gebe ağrı ve vajinal kanama şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan ultrasonografisinde intrauterin ex fetüs tespit edilen hasta dekolman plasenta ön tanısı ile acil sezaryen operasyonu kararı alındı. Sezaryen ile 2400 gr ex bebek doğurtuldu ve intraoperatif gözlemde plasentanın tam olarak dekole olduğu görüldü. Plasentanın tam olarak çıkartılmasından sonra uterin atoni gelişmesi üzerine bilateral uterin arter ligasyonu yapıldı ve B-Lynch kompresyon süturu atıldı. Bu işlemlere rağmen kanamanın devam etmesi üzerine uterin kaviteye bakri balon yerleştirildi ardından bilateral hipogastrik arter ligasyonu yapıldı ve sonrasında kanamanın durması üzerine operasyona son verildi. Takiplerinde herhangi bir sorun gelişmeyen hasta postoperatif 4.günde taburcu edildi. Ameliyattan 1 yıl sonra hasta kendiliğinden gebe kaldı ve ultrasonografik incelemede dikoryonik diamniotik ikiz gebelik tespit edildi. Antenatal takipleri normal seyreden gebenin 36 haftada ağrılarının olması üzerine sezaryen kararı verildi ve her iki bebek sağlıklı bir şekilde doğurtuldu. Sonuç: Bizim olgumuzda uterin atoni tedavisinde kullanılan uterus koruyucu konservatif yöntemlerin kombine uygulanmasından sonra doğurganlığın olumsuz etkilenmediği görülmekle birlikte bu yaklaşımları kanıtlamak için çok sayıda vaka içeren randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: B-Lynch kompresyon süturu, gebelik, hipogastrik arter, ligasyon