SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Osman KÖSE
 


Keywords:NADİR GÖRÜLEN VAGİNAL LEİOMYOMA; OLGU SUNUMU
 
Giriş: Leiomyomların en sık görüldüğü yer uterusken, vajinada görülmelerine oldukça nadir rastlanır. Vajina yerleşimli leiomyomlarla ilgili literatürde 400’den az vaka bildirilmiştir. Bir çalışmada ise incelenen 50.000 cerrahi örnekte yalnızca dokuz vakada gösterilmiştir. Literatürde de nadir görülen posterior duvar yerleşimli leiomyom olgusunu sunuyorum. Olgu: Bir yıldır süren disparoni şikayetleri 1 ile polikliniğe başvuran 54 yaşındaki hastanın ( gravid 2, yaşayan 2) muayenesinde posterior vajen yerleşimli yaklaşık 6x6 cmlik kitle saptandı. Hastaya yapılan transvajinal ultrasonografi de vajinanın alt ve orta bölümünde yer alan 6 × 4 cm'lik hipoekoik özellik gösteren lezyon gözlendi. Malignitenin dışlanması için kontrastlı pelvik Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI) yapıldı (şekil 1 ). Tümör vajinal yolla cerrahi olarak çıkarıldı (Şekil 2). Genel incelemede, kesik kesitte 6×4x3,5 cm çapında kıvrımlı görünümlü katı bir kitle görüldü. Mikroskobik inceleme sonrasında, vajinal leiomyoma tanısı verildi. Hastanın takiplerinde son 1 yıldır disparoni şikayeti ve ek sorun bulunmamaktadır. Tartışma: Vajinal leiomyomlar genellikle 35-50 yaş aralığında görülken genellikle asemptomatik seyreder, boyut ve yerleşim yerlerine bağlı olarak semptomatik olabilirler. Hastamızda da kitle posterior duvar yerleşimli olup disparoni şikayeti mevcuttu. Posterior vajen duvar yerleşimli kitleler karın ağrısı, sırt ağrısı veya konstipasyon şikayetleri yapabilmektedir. Genellikle fizik muayene esnasında kitle fark edilse de operasyondan önce ayırıcı tanı yapılmalıdır. Ayırıcı tanıda rektosel, vajinal maligniteleri içerir. MRI ve USG tümörün boyutunu ve lokalizasyonunu tanımlamaya ve maligniteyi ekarte etmek için yardımcı olabilir. Patolojik inceleme tanı için altın standarttır. Operasyonda kitle üzerine yapılacak kesi önemli organlardan uzak yapılması olabilecek komplikasyonları engeller.

Anahtar Kelimeler: vaginal leiomyoma, transvaginal yaklaşım, posterior vajen