SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Salih GÜLEN, İsmail DÖNMEZ
 


Keywords:OKULÖNCESİNDE FEN EĞITIMINE YÖNELIK YAYINLARIN ANALIZI
 
Fen bilimlerinin eğitimi bireyin her yaşında devam etmesi gereken bir eğitim koludur. Bireyin doğumu, çocukluğu, ergenliği, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin tamamında fen bilimlerine yönelik merak ve öğrenme güdüsünün olduğu düşünülmektedir. İnsan vücudu, doğa ve doğa olayları, uzay ve astronomi, madde ve yapısı gibi birçok konuda birey merakını fen bilimleri sayesinde gidermektedir. Fen bilimleri merakı giderme, bilgiyi oluşturma ve yeni bilgiler üretme konularında gözlem, deney ve araştırmalar yaparak veri oluşturma prensibindedir. Okulöncesi dönemde çocuklar gördükleri, kokladıkları, duydukları, dokundukları ve hayal ettikleri oranda yaşadıkları dünyayı anlama ve keşfetme eğilimindedirler. Bu dönemde çocukların ay, dünya ve güneş ile ilgili soruları, insan vücudundaki organların çalışma prensiplerinin anlama, bitkiler, ağaçlar, çiçeklere ve hayvanlara yönelik hipotezleri, madde, eşya veya malzeme bilgisi gibi konulardaki merak durumları fen bilimleri bilimi ile giderilmektedir. Bu araştırmanın amacı 2020 yılında yapılan ve okulöncesi dönemde fen eğitimine yönelik yayınların (araştırmaların) analiz edilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yapılmıştır. Bu dokümanlar tematik içerik analizi ile analiz edilmiştir. 2020 yılında okulöncesinde fen eğitimine yönelik 19 araştırmanın olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmaların amaçlarına ulaşmada çoğunlukla nitel yöntemleri tercih ettikleri, sonrasında sırasıyla nicel ve karma yöntemler kullandıkları belirlenmiştir. Bu yöntemlerle beraber en çok öğretmen ve öğretmen adayları gibi örneklem grupları tercih edilmiştir. Ayrıca bu araştırmalarda en çok görüşme formu kullanıldığı belirlenmiştir. Son olarak bu araştırmaların büyük çoğunluğunun okulöncesinde fen eğitimi teorisine dayandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Araştırmalar, Fen eğitimi, Okulöncesi, Okulöncesinde fen eğitimi