SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Serap MUTLU ÖZÇELİK OTCU
 


Keywords:POSTMENOPOZAL VULVAR LİPOM OLGUSUNA YAKLAŞIM
 
Giriş: Vulvadaki benign tümörler genellikle kökenlerine göre epitelyal veya mezenkimal hücre tümörleri olarak adlandırılırlar. Lipomlar en sık görülen mezenkimal kaynaklı tümörlerdir. Ancak vulvada nadir görülürler. Lipomlar yavaş büyürler ve malign potansiyelleri oldukça düşüktür. Aşırı derecede büyük olmadıkça lipomlar genellikle semptom üretmez. Biz bu olgumuzda postmenopozal dönemde vulvar bölgede tespit edilen kitlelerde vulvar lipomun düşünülmesi gerektiğini ve vulvanın diğer benign, malign lezyonlardan ayırt edilmesinin önemini vurgulamak istedik. Olgu: Kliniğimize vulvada şişlik şikayeti ile başvuran hasta 59 yaşında, G8P8A0Y8 ve 6 yıldır menopozda idi. Öyküde kitlenin 8 yıl önce sağ labium majusta oluştuğunu bu süre zarfında kitlenin boyutunda belirgin bir değişiklik olmadığını ancak kozmetik olarak kendisini rahatsız edince kliniğimize başvurduğunu anladık.Travma öyküsü olmadığını ve olgunun aile bireylerinde benzer durumun olmadığını öğrendik. Fizik muayenesinde sağ labium majusta çapı ortalama 3x4 santimetre ölçülen düzgün sınırlı, yumuşak, mobil dokunmakla hassas olmayan ve üzerindeki cilde yapışık olmayan kitle görüldü. Palpabl inguinal lenf nodu yoktu. Labaratuvar bulguları normaldi. Fizik muayene bulguları öncelikle bize tanı olarak vulvar lipomu düşündürdü. Kitle maske anestezisi altında eksize edilip patolojiye gönderildi. Patoloji sonucu beningn vulvar lipom olarak rapor edildi. Sonuç: Bizim olgumuzda olduğu gibi postmenopozal dönemde vulvada kitle şikayeti ile başvuran hastalarda nadir de olsa ön tanılardan biri olarak vulvar lipom akla gelmeli ve kesin tanı koymak amaçlı kitle eksize edilerek patolojiye gönderilmeli.

Anahtar Kelimeler: Vulva, benign, lipom, postmenopoz.