SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Venhar CEYHAN
 


Keywords:SURİYELI MÜLTECİLERDE 3 YIL IÇERISINDE TEKRARLAYAN DOĞUMLARIN OLUMSUZ GEBELIK SONUÇLARI ILE ILIŞKISI
 
Suriyeli Mülitescilerde 3 yıl içerisinde tekrarlayan doğumların olumsuz gebelik sonuçları ile ilişkisi GİRİŞ: Ülkemizdeki mülteci sığınmacı sayısı giderek artmaktadır. Bu kadınlar yüksek doğurganlık hızına sahiptir ve buna bağlı olarak üreme sağlığı sorunları artmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu kadınlarda olumsuz gebelik sonuçlarının da arttığı bildirilmektedir. Kısa aralıklarla gerçekleştirilen tekrarlayan doğumlar bu sorunlara daha da katkıda bulunmakta gibi görünmektedir. Bu çalışmada amaç 3 yıllık süre zarfında tekrarlayan doğum yapan Suriyeli kadınlarda olumsuz gebelik sonuçlarını saptamaktır. MATERYAL ve METOD: Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Mayıs 2018-Nisan 2021 tarihleri arasında doğum yapan Suriyeli kadınların verileri geriye dönük olarak tarandı. Bu kadınların içerisinde 3 yıl içerisinde birden fazla doğum yapanlar tespit edildi. Hastaların ve bebeklerin demografik ve klinik verileri hastane veri kayıt sisteminden kayıt edildi. BULGULAR: Mayıs 2018-Nisan 2021 tarihleri arasında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan Suriyeli mülteci sayısı 6523 olarak tespit edildi. Bu hastaların 1414’ü (%21,6) 3 yıl içinde birden fazla doğum yapmıştır. Bu süreçte 2 defa doğum yapan hasta sayısı 975 (%68,95) olup 3 defa doğum yapan hasta sayısı 439 (%31,04) idi. Hastaların 42’sinde (%2,97) guatr, 10’unda (%0,7) astım, 36’sında (%2,5) GDM ve 84’ünde (%5,94) GHT/preeklampsi mevcuttu. 42 bebek (%2,97) makrozomik ve 72 bebek (%5,09) ıntrauterin büyüme geriliği (IUGR) idi. Hastaların doğum nedenlerine bakıldığında 670 hasta (%47,38) miadında doğum nedeniyle doğum yapmıştır, 176 hasta (%12,44) pereterm eylem nedeniyle doğum yapmıştır, 392 hasta (%27,72) EMR nedeniyle doğuma alınmıştır, 84 hasta (%5,94) preeklampsi nedeniyle doğurtulmuştur, 48 hasta (%3,39) fetal distres nedeniyle doğurtulmuştur, 14 hasta (%0,99) IU ex ve 30 (%2,12) hasta da anhidroamniyoz nedeniyle doğuma alınmıştır. SONUÇ: Merkezimizin verilerine göre 3 yıl içerisinde tekrarlayan doğumları olan hastalarda preterm doğum oranı %22,35 olarak saptanmıştır. Bu oran literatürün üzerinde bir orandır. Tekrarlayan gebelikler ve doğumlar erken doğum başta olmak üzere olumsuz gebelik sonuçları ilişkili olup bu hastalarda uygun kontrasepsiyon için gerekli eğitimler verilerek bu sorunlar en aza indirgenebilir.

Anahtar Kelimeler: mülteci, gebelik, erken doğum