SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Didem TÜRKOĞLU, Adalet KANDIR
 


Keywords:“İLK DÜZEY MÜZİK DUYUMSAMA TESTİ (PRIMARY MEASURES OF MUSIC AUDATION-PMMA)”NİN 48-72 AYLIK TÜRK ÇOCUKLARINA UYARLANMASI
 
Bu araştırma, Edwin E. Gordon tarafından geliştirilen (1979, 1986) “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA)”nin 48-72 aylık Türk çocuklarına uyarlanması amacıyla yapılmıştır. Testin uyarlama çalışmaları kapsamında çalışma grubunu, Ankara ili Çankaya ve Mamak merkez ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bağımsız anaokulları/anasınıflarına devam eden 148 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın verilerinin toplanmasında çocukların ve ebeveynlerin kişisel bilgilerini toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, çocukların müzikal duyumsamalarını ölçmek amacıyla “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA)” kullanılmıştır. “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA) gelişimsel bir müzik yetenek testidir. Test, tonal test ve ritim testi olmak üzere, iki alt testten oluşmaktadır. Her alt test 40 maddedir. “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (Primary Measures of Music Audation-PMMA)”nin geçerlik çalışmaları kapsamında, uzman görüşüne dayalı kapsam geçerlik oranı ve indeksleri hesaplanmıştır. Tüm maddelerin KGO ve KGI değerleri 1 olarak elde edilmiştir. Testin güvenirlik çalışmaları kapsamında Spearman Brown ve KR-20 iç tutarlılık katsayıları incelenmiştir. Buna göre KR-20 değerleri tonal testi için 0.71, ritim testi için 0.61 ve birleşik toplam test için 0.80 düzeyinde ve güvenilir olduğu saptanmıştır. Araştırmanın bulguları ışığında, “İlk Düzey Müzik Duyumsama Testi (İDMDT)”nin tipik gelişim gösteren 48-72 aylık Türk çocukları için geçerli ve güvenilir bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: erken çocuklukta müzik, okul öncesi müzik, müzik yeteneği, müzikal duyumsama