SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Müge SEVAL, Yasemin ODABAŞ
 


Keywords:ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE MANEVİ BAKIM
 
Manevi bakım, hastanın kendi özelliklerine ve isteklerine uygun sunulması gereken sezgisel, alturistik, empatik ve bütüncül bir bakım süreci olup,hemşirenin sorumluluğundadır. Hemşirelikle ilgili uluslararası kodlar, standartlar holistik bakım verme çerçevesinde bakımın manevi yönünü üzerinde dikkatle durmaktadır. Manevi bakımın ağrı ve anksiyetenin azalmasına, zihinsel, fizyolojik ve psikolojik rahatlığı attırarak iletişimi olumlu hale getirdiği vurgusu yapılmaktadır Çocuk (pediatri) hemşirelerinin, çocuk ve ebevynlerinin fizyolojik psikolojik, sosyokültürel ve manevi ihtiyaçlarını bir bütün olarak değerlendirmesi gerekir. Bir çocuk hemşiresi maneviyatın yalnız hastalık veya ölümle ilişkili olmadığını bilmelidir ve hemşire bütüncül hemsirelik bakımı uygulamasını devam ettiriyorsa beraberinde ebeveynlerin spiritüel gereksinimlerine inanmalı ve bu ihtiyaçları belirleyeyip, karşılamalıdır. Hemşirenin bakım planında ailenin manevi gereksinimleri değerlendirmesi, ailenin inanışlarını, uygulamalarını ve manevi gereksinimlerini belirlenmesi ile başlar. Hemşire aileye soru sormada rahat, açık ve dürüst davranmalıdır. Yöneltilen sorular açık-geniş kapsamlı ve yaşam algısına lişikin olmalıdır, çünkü çocuğun rahatsızlığının veya engelliliğin varlığına tepkisi maneviyatını yani yaşama karşı beslediği umudu etkileyebilir. Çocuk hemşireleri bakımın manevi boyutunda aşağıdaki uygulamalar üzerine yoğunlaşmalıdır: • Yaşama ümidini aşılayan empati ve şefkati gösterme, • Çocuk ve ailenin biyo-psiko-sosyal tüm boyutlarına (beden, akıl ve ruh) önem verme ve manevi öykü alma, • İnançlar ve hastalığın anlamını etkileyen değerler hususunda mümkün olduğunca çok bilgiye ulaşma, • Çocuğun ve ailenin endişeleri, umutları, acıları ve hayallerini dinleme, ifadeleri ettiklerini önyargısız kabul etme, • Çocuğun ve ailenin fiziksel, ruhsal ve manevi tüm yönleri ile ilgilenme ve destekleyici yaklaşımda bulunma, • Uygun olan manevi destek faaliyetlerine katılımı destekleme, vakit ve yer sağlama, • Çocuğun ve ailenin manevi yönden değerli olan eşyalarına saygı duyma.

Anahtar Kelimeler: Manevi Bakım, Çocuk, Hemşire