SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilek ÖCALAN, Yeşim CEYLANTEKİN, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
 


Keywords:ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE SEZERYAN OLAN ANNELERİN HEMŞİRELİK BAKIMI ALMA VE TABURCULUK DURUMLARININ İNCELENMESİ
 
Araştırma sezaryen ile doğum yapmış annelerin postpartum dönemde hemşirelik bakımı alma ve hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde Ağustos 2018- Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini sezaryen ile doğum yapan 418 kadın oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu (HTHÖ-YDAF) ve Doğum Sonu Hemşirelik Bakımı Değerlendirme Ölçeği (DSHBDÖ) kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 22 versiyonunda değerlendirilmiştir. Kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk puanları 200 üzerinden 128.62, doğum sonu hemşirelik bakımı değerlendirme puanı 164 üzerinden 110.52’dir. Verilen bakım puanı 80 üzerinden 55.30, verilen eğitim puanı 86 üzerinden 55.21’dir. HTHÖ-YDAF toplam puanı ile DSHBDÖ toplam puanı arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Ayrıca taburculuğa hazıroluşluk puanı ile verilen eğitim puanı (r=0.239, p= 0.000) ve verilen bakım puanı (r=0.381, p= 0.000) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Hemşirelik bakımı değerlendirme puanları arttıkça, taburculuğa hazır oluşluk puanları artmaktadır. (r=0.327, p= 0.000). Gebelik kontrollerinde doğumsonu döneme ilişkin bilgisi olan kadınların, postpartum hemşirelik bakımı değerlendirme puanları anlamlı derecede yüksektir (z=-4.350, p=0.000). Kadınların kendi sağlıklarını değerlendirme durumları ile taburculuğa hazır oluşluk puanları arasında anlamlı fark vardır (x2= 79.107, p= 0.000).Sağlığını “ çok iyi” ve “iyi” olarak değerlendiren kadınların taburculuğa hazır oluşluk puanları, sağlığını “orta” ve “kötü” olarak değerlendiren kadınların puanlarından anlamlı derecede yüksektir ( p= 0.000).Postpartum döneme ilişkin bilgi alan kadınlarda hemşirelik bakımı artmıştır. Verilen eğitim ve hemşirelik bakımı hastaların taburculuğa hazır olma durumlarını artırmıştır. Taburculuğa hazır olan kadınların sağlık algısı yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Erken Postpartum, Sezaryen Doğum, Taburculuğa Hazır Oluşluk