SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Pelin İNCİ, Sevgül DÖNMEZ, Nevin AKDOLUN BALKAYA, Serap Selver KİPAY
 


Keywords:GÜNLÜK GAZETELERDE ŞEKER YÜKLEMESİ HABERLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, gebelerde şeker yüklemesi ile ilgili olarak günlük gazetelerde yer alan haberlerin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Retrospektif, tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, 01 Ocak 2015- 01 Ocak 2019 tarihleri arasında internet aracılığı ile dört yerel günlük gazetenin arşivine internet aracılığıyla ulaşılarak yapılmıştır. Gazete arşiv arama motoruna “şeker yüklemesi” anahtar kelimesi girilerek bu konuda çıkan haberler değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda dört gazetede şeker yüklemesi ile ilgili toplam 89 habere ulaşılmış ve incelenmiştir. Şeker yüklemesi ile ilgili olarak gazetelerde yer alan haberlerin konu dağılımlarına bakıldığında; %56,2’sinin şeker yüklemesi hakkında olduğu, %43,8’inin diğer konularda (magazin, diyabet hastalığı, beslenme, yararlı besinler, zararlı besinler) olduğu ve bu haberlerin %66,3’ünün bilgilendirici özellikte olduğu, %67,4’ünün bilime uygun olduğu saptanmıştır. Şeker yüklemesi hakkında yapılan haberler incelendiğinde; %66’sında gebelere yapılan şeker yüklemesinin anne ve bebeğin sağlığına zararlı olmadığı, %30’unda şeker yüklemesinin anne ve bebeğin sağlığına zararlı olduğu, %4’ünde ise şeker yüklemesinin anne ve bebeğin sağlığına yararı ve zararı açısından belirsizlik içerdiği bulunmuştur. Sonuç: Kitle iletişim aracı olan gazetelerde şeker yüklemesi ile ilgili haberlerin yeterince yer almamış olduğu ve yayınlanan haberlerde şeker yüklemesinin anne ve bebek sağlığına zararlı olup olmadığı ile ilgili ortak bilgi ve yönlendirme yapılmadığı saptanmıştır. Bu sonuçlara göre şeker yüklemesinin, anne ve bebek için yararlılığı konusunda sağlık profesyonellerinin uzlaşıp bilimsel ve doğru bilgiyi topluma sunması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Şeker Yüklemesi, OGTT, Gestasyonel Diyabet