SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nergis AŞGIN
 


Keywords:KARABÜK İLİNDE DOĞURGANLIK ÇAĞINDAKI KADINLARDA (15-49 YAŞ) HEPATIT B VE HEPATIT C SEROPREVALANSI
 
Viral hepatitler tüm dünyada önemli mortalite ve morbiditeye neden olan enfeksiyonlardır.Bu enfeksiyonlar dünyada her yıl 1.4 milyon ölüme sebep olmakta ve bu ölümlerin % 90 ından Hepatit B virüsü (HBV) ve Hepatit C virüsü (HCV) sorumlu tutulmaktadır. Öte yandan anneden bebeğe transplasental yolla geçebildiği için özellikle doğurganlık çağındaki kadınların hepatit serolojisinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Karabük ilinde doğurganlık çağındaki(15-49 yaş) kadınlarda Hepatit B ve Hepatit C sıklığını araştırmaktır. Bu çalışmaya Ocak -Aralık 2018 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne başvuran 15-49 yaş arası kadınların HBsAg, Anti HBs ve Anti HCV sonuçları dahil edildi. Tekrarlayan hasta sonuçları çalışma dışı bırakıldı. Hastaların test sonuçları Mikrobiyoloji laboratuvar bilgi sisteminden elde edildi. Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen serum örneklerinde HBsAg, Anti-HBs, ve Anti HCV testleri ARCHITECT i2000 SR(Abbott Diagnostics, USA) cihazında kemiluminesans yöntemle çalışıldı. 15-49 yaş arası kadınlara ait toplam 12106 HbsAg, 11413 Anti Hbs ve 11481 Anti HCV sonucu çalışmaya dahil edildi. Bu yaş grubunda HbsAg %1.04 (126/12106), Anti Hbs %38.7 (4419/11413) ve Anti HCV ise %0,25 (29/11481) oranında pozitif bulundu. Ülkemizde genel popülasyonda HbsAg pozitifliğinin %4 , Anti Hbs %32 ve Anti HCV sıklığının %0.5-1 arasında olduğu bildirilmiştir. Viral Hepatit B, aşı ile önlenebilir bir hastalık olduğu için doğurganlık çağındaki kadınlar başta olmak üzere erişkinler için ulusal düzeyde Hepatit B aşılama programlarının yanısıra, farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aşılama, Farkındalık, Hepatit B, Hepatit C, Seroprevalans