SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Serap ZDEMR, Erhan ELMAOLU
 


Keywords:ALENN OCUKLARDAK OBEZTE RSK DAVRANILARININ ALE DDET FARKINDALII VE ALE UYUMU ARASINDAK LK
 
Ama: ocuklardaki obezite riski davranlarnn aile ii iddet farkndalna ve aile uyumu arasndaki ilikinin incelenmesi amalanmaktadr. Yntem: Kesitsel, tanmlayc ve iliki arayc tipte yaplm bir aratrmadr. Aratrmann rnekleminin Gneydou Anadolu Blgesinde bir ilde yaayan en az bir ocua sahip 130 ebeveyn olumutur. Aratrmada; Anne, babalar ve ocuklara ilikin sosyo-demografik zellikleri ve Aile Beslenme ve Fiziksel Aktivite (ABFA) lei, Aile i iddet Farkndal lei ve Aile Uyumu lei kullanld. Bulgular: almada %53.1nin ocuunun erkek, katlanlarn %66.9unun kadn, %23.8inin annesinin eitim durumunun ortaretim, %39.2sinin babann eitim durumunun lisans ve st olduu, annelerin %69.2sinin almad, %35.4nn babasnn esnaf, %75.4nn gelir durumunun orta ve %85.4nn ekirdek aile olduu saptand. Ebeveynlerin ya ortalamas 35.8610.11, ocuk says 2.681.50 olarak bulundu ABFA leinin toplam puan ile aile uyum lei, iddet farkndalk leinin iddeti kabullenme ve iddeti normalletirme alt boyutlar arasnda negatif ynde dk ve orta dzeyde anlaml bir iliki, iddeti tanmla ve iddeti sonulandrma alt boyutu toplam puan ortalamas ile arasnda pozitif ynde dk bir iliki olduu bulundu. Linear regresyon sonularna gre aile ii iddet farkndal ve aile uyumunun, aile beslenme ve fiziksel aktiviteyi %20 aklad saptand. Sonu: Sonu olarak; ailenin eitim durumu, meslei, gelir durumu gibi zelliklerin ocuklarda grlebilecek obezite riskli davranlarn ve aile ii iddeti etkileyebilecei ve bu durumlarn da aile uyumunu bozabilecei belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Aile, ocuk, Obezite, iddet, Uyum.