SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayegl MEK, Rukiye ELMA, Beyzanur BALTA, Cansu ZCAN, Hacer T, Gizem YILDIZ, Refika GEN KOYUCU
 


Keywords:ANNELERN ST ANNELK VE ANNE ST BANKACILIINA LKN GRLERNN BELRLENMES
 
Ama: Anne st bankacl birok lkede giderek yaygnlamaktadr. Buna ramen Trkiye'de geleneksel ve dini inanlar gibi nedenlerle halen tartmal bir konudur. Bu almada annelerin st annelik ve anne st bankaclna ilikin bilgileri ve bak alarn etkileyen faktrlerin belirlenmesi amalanmaktadr. Gere ve yntem: Bu alma, tanmlayc ve kesitsel olarak Ocak-Haziran 2022 tarihleri arasnda yapld. Veriler literatr dorultusunda oluturulan sosyodemografik bilgi formu, st annelie ve anne st bankaclna ilikin bilgi formu aracl ile topland. almada yz yze grme teknii ve soru cevap yntemi kullanld. Toplanan veriler bilgisayar programnda analiz edildi. Anlamllk p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: alma ortalama yalar 27 ya olan 295 kadn ile tamamland. Kadnlarn %90,2sinin daha nce st annelik yapmad, %46,8inin tek ocuklar olduu, %68,5inin yenidoan dneminde olduu saptand. Bebeklerin %88,1inin anne st ald saptand. Kadnlarn %67,5 st anneliin dini sorun yaratmadn, yarsndan fazlasnn st bankacln isteyip, bankalara st balamak istedikleri belirlendi. Sonu: Trkiyede kadnlar bebeklerinin anne st almasn istemekte olup, ilk tercihlerinin kendi stlerinin olduu, stlerinin yetmedii durumda ise st anne veya anne st bankalarna bavurabilecekleri sonucuna varld. lkemizde de dier lkelerde olduu gibi bebeklerin salkl olmas iin anne stne ihtiya duyulduu, anne stnn temiz ve gvenilir olduu srece bankalardan da alnabilecei konusunda ailelerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anne St, Anne St Bankacl, Donr St, St Annelik