SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Trkan AKYOL GNER
 


Keywords:BR LKRETM OKULUNDA EL HJYEN KONUSUNDA VERLEN ETMN DEERLENDRLMES
 
Giri: Kiisel hijyen bireyin saln srdrmek iin yapt z bakm uygulamalarn iermektedir. Kiisel hijyen uygulamalarndan en nemlilerinden birini el hijyeni oluturmaktadr. Tm kiisel hijyen uygulamalarnn kk yalarda renilerek alkanlk haline daha kolay dntrlebilecei bilindiinden ilkretim dneminde verilen hijyen eitimlerinin nemi byktr. Saln korunmas, gelitirilmesi ve doru salk davranlarnn kazandrlmas iin bu eitimleri vermek ise hemirelerin temel grevleri arasnda yer almaktadr. Ama: Bu almann amac, ilkretim rencilerine el hijyeni konusunda uygulanan eitiminin etkinliini deerlendirmektir. Yntem: alma tek gruplu n test-son test yar deneysel tasarmda Mart 2022-Mays 2022 tarihleri arasnda Zonguldak Merkezde bir ilkretim okulunun 2., 3. ve 4. snfnda eitim gren 61 renci ile yapld. Veriler Sosyo-demografik ve El Hijyenine likin zellikler Formu ve El Hijyeni Bilgi ve Uygulama Formu ile toplanm, SPSS 22.00 Program kullanlarak tanmlayc ve iliki arayc testler kullanlarak analiz edilmitir. Bulgular: almaya katlan rencilerin %36,0 3. snfta renim grmekte ve %65,6s erkektir. rencilerin %54,1i el ykarken su ve kalp sabun kullandn, %83,6s kiisel havlusunun olmadn, %75,4 trnak kesme skln 2 haftada 1 veya daha seyrek olduunu belirtmitir. Eitime katlanlarn %86,9u el hijyenine ilikin daha nce herhangi bir eitim almadklarn bildirmitir. rencilere verilen el hijyeni eitimi sonras el ykama alkanlklar ve el ykamaya ilikin bilgi dzeyleri deerlendirildiinde eitim ncesine gre istatistiksel olarak anlaml dzeyde farkllklar olduu saptanmtr (p<0,05). Sonu: lkretim rencilerine verilen el hijyeni eitiminin rencilerin bilgi dzeyi ve el ykama alkanlklarnda olumlu sonular ortaya kard grlmtr. Bu nedenle ilkretim okullarnda el hijyeni ve kiisel hijyen konusunda verilecek salk eitimleri bu ya grubu ocuklarda bilginin davrana dntrlmesi asndan nemli olduundan tekrarl olarak yaplmas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: El hijyeni, lkretim, Halk sal, Okul sal, Salk eitimi