SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hasret Narin BALSAK, mran SEVL
 


Keywords:DOUM SONU DNEME LKN KANITA DAYALI UYGULAMALAR
 
Doum sonu dnem annenin birok ynden deiim yaad bir sretir. Bu sre plasentann rahimden ayrlmasndan bir saat sonra balasa ve alt haftaya kadar srse de bu dnemdeki sorunlar bir yl veya ok daha uzun srebilir. Doum sonras dnem, anne ve bebein youn ilgi ve bakma muhta olduu bir dnemdir. Doum sonras dnemde bakm; Anne ve yeni doan ihtiyalarn karlayacak ekilde planlanmaldr. Bu dnemde uygulanmas gereken hemirelik uygulamalar, anne ve bebee fiziksel bakm salayarak riskli durumlar nlemeli, ailenin yeni roller stlenmesine destek olmal ve onlara bu konularda rehberlik etmelidir. zellikle doum sonu kanamalara, genital sistem enfeksiyonlarna, tromboembolizme, ba arsna, kabzlk ve hemoroid varlna, ruhsal sorunlara, emzirme sorunlarnn yaanp yaanmad konularna dikkat edilmesi gerekmektedir. Anne lmne neden olan sebeplerin banda doum sonras kanama ve enfeksiyon gelmektedir. Anne yeni doan bakm konusunda cesaretlenmeli ve bu konuda bakm ve eitimler verilmelidir. Anneye verilen bakm ve eitimler kant dzeyi yksek verilerden olumal ve elde edilebilir en iyi bilgileri iermelidir.. Bu ekilde bakmn kalitesi ve sonular iyiletirilebilir, klinik uygulama ve hasta bakmnn sonular deitirilebilir. Bundan dolay salk profesyonelleri tarafndan verilen bakm ve uygulamalarn en iyi kant zerine temellendirilmesine olan ihtiya gn getike daha da artmaktadr Bu derlemede ama; doum sonu dnemde ortaya kabilecek salk sorunlarna ilikin anneye verilecek hemirelik bakmlarna ynelik kanta dayal uygulamalar incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Doum sonu dnem, kanta dayal uygulamalar, hemirelik