SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nurselen ARSLAN, Bahar ZTELCAN GNDZ
 


Keywords:EBEVEYNLERN ATE HAKKINDAK BLG, DAVRANI VE TUTUMLARI : ANKARA RNE
 
Giri: Ebeveynlerin ocuklar iin acile en sk bavurularnn banda ate gelmektedir. Bu almann amac 0-15 ya aras ocuu olan anne veya babalarn ocuklar atelendiindeki endie dzeyleri ile bilgi ve tutumlarnn deerlendirilmesidir. Materyal- Metot: alma, Glhane Eitim Aratrma Hastanesi, ocuk Sal ve Hastalklar polikliniinde herhangi bir salk ikayeti ile bavuran 0-15 ya grubu ocuu olan ve almaya katlmay kabul eden 133 ebeveyn ile yz yze anket metodu ile yapld. Kesitsel tipteki bu alma Austos 2022- Kasm 2022 tarihleri arasnda yapld. Ankette toplamda 23 soru vard. Veriler SPSS 22.0 paket programnda say, yzde dalmlar ve ki-kare testi yaplarak deerlendirilmitir. Bulgular: Aratrmaya 112 anne (%84,2), 21 baba (%15,8) baba katld. Annelerin ya ortalamas 376.36 , babalarn ya ortalamas 41.768.43 idi. ocuk says ortanca deeri 2 idi. almada kronik hastala sahip ocuu olan 16 ( %12) ebeveyn vard. Ebeveynlerin ortalama 28.14.94 yata ilk kez anne ve baba olduklar renildi. Ebeveynlerin byk bir kesimi 97 (%72,9) si niversite ve zeri eitim almt. Katlmclarn 38 (%28.6) i ev hanm, 77 (%57.9) sinin gelir dzeyi 10 bin TL ve zerinde idi. Ebeveynlerin byk bir ksm 112 (%84.4) si ate lm iin digital termometre kullanyordu, 63 ( %47.4) atei koltuk altndan ltn ve ate deerini ise ort 37.9 0.6 (ortanca: 38) C kabul ettiini syledi. ocuunuz atelendiinde ilk ne yaparsnz diye sorduumuzda 101 (%75.9) kii nce zerini soyduunu syledi. Atein yan etkileri ile ilgili bilgileri sorgulandnda 118 (%88.7) i havaleden korktuunu belirtti. Ate drc ilac nasl kullandklar sorgulandnda ise 81 (%60.9) i ate drc ilalar dnml olarak verdiklerini syledi. Ebeveynlik sreleri, ocuk saylar, eitim dzeyleri, gelir dzeyleri, meslek gruplar ve ailede kronik hastal olan ocuk sahibi olma gibi durumlar ile endie dzeyleri karlatrldnda anlaml bir farkllk saptanmad (p>0.05). Sonu: almada ate ile ilgili ebeveynlerin bilgi ve tutumlarnda hekimler ile iletiimleri aamasnda lml dzeyde iyileme olduu gsterilmitir. Ailelerde ate varlnda panik ve kayg hali bazen de yanl uygulamalarn devam ettii grlmtr. almamz srasnda ailelere anket sonrasnda ate ile ilgili sorularnn cevaplanmas ve bu konuda ailelerin farkndalklarnn arttrlmas da amalanmtr.

Anahtar Kelimeler: Ate, Antipiretik la, Aileler, Bilgi, Davran