SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glay MANAV, Gonca KARAYAIZ MUSLU, Glay BA
 


Keywords:ERGENLERDE SALIKLI YAAM BM DAVRANIININ GELM VE ENGELL KARDEE SAHP OLMAK
 
Ergenlik dnemi, bireylerin yaam ierisindeki dnmlerinde fiziksel, bilisel, duygusal ve sosyal geliimlerini en youn yaad ocukluk dnemidir. Bu dnemde ergenlerin kazanmlar yaam boyu devamll olan bir yapy oluturmaktadr. Bu yapnn temelinde salkl yaam biimi ad verilen salndan sorumlu olma, fiziksel aktivite (egzersiz), beslenme alkanl (dengeli ve dzenli), manevi geliim (kendini gerekletirme), kiileraras ilikiler (sosyal ilikiler), stres ynetimi davranlar yer almaktadr. Bu kazanmlar bireylerin yaamlarn salkl bir ekilde srdrmek, sal tehdit edecek ve hastala neden olacak davranlardan kanmak iin yapt gnlk davranlardr. Ergenlerde bu davranlarn geliiminde etkili olan birok isel ve dsal faktr bulunmaktadr. Salkl yaam biimi davranlarnn geliiminde riskli grup olan ergenlerin engelli kardee sahip olmalar davranlarn geliimi asndan byk nem arz etmektedir. ocuklarn yaamlarnda kazanmlarnn gerekletii ilk ve en nemli yer olan aile, ilevselliine bal olarak ergenlerin geliiminde etkilidir. Ailede engelli tans alan kardein bulunmas aile ii sreleri etkilemektedir. Aile ii srelerdeki deiim engelli kardein geliimini etkileyebilecei gibi salkl ergenin hem salkl yaam biimi davrann hem de geliimini etkileyebilmektedir. Bu derleme, ergenlerin engelli tans alm kardeinin bakm ve tedavisine uyum becerilerinin, bakm srecine katlmlarnn ve sreteki sorumluluklarn ne karmak; ergenlerde bu durumun salkl yaam biimi davranlar geliimine etkisini incelenmek amacyla yaplmtr. Ergenlerin salkl yaam biimi davranlar kazanmlarnn arttrlmas iin ergenler ve ebeveynler pediatri hemirelerinin dzenledii eitimlerle desteklenmeli, engelli karde-salkl ergen etkileimi arttrlmaldr.

Anahtar Kelimeler: Engelli Karde, Ergen, Pediatri Hemirelii, Salkl Yaam Biimi Davranlar