SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ece KAPLAN DOAN
 


Keywords:G VE KADIN SALII
 
G, tarihin balangcndan beri insanlarn srekli gerekletirdii ve tekrar ettii bir eylemdir. nsanolu hastalk, ktlk, sava gibi sebeplerle yaamlarn srdrebilmek amacyla farkl corafyaya g etmitir. Gmen gruplarda kadnlar en hassas grupta yer almaktadrlar. G eden kadnlar, yeni bir kltr, dil ve yaam tarzyla karlarken adaptasyon zorluklar yaamakta ve salk, eitim ve istihdam gibi temel hizmetlere eriim konusunda sorunlarla karlaabilmektedir. Gmen kadnlarn genellikle salksz koullarda yaamlarn srdrdkleri ve dengesiz, yetersiz beslenme koullarna maruz kaldklar grlmektedir. Bu durum, ciddi salk sorunlarna yol aabilmektedir. G edilen blgede yeterli salk kurulularnn bulunmamas, g eden bireylerin dk gelir dzeylerine sahip olmalar, ekonomik zorluklarla karlamalar, dil engeli, salk sigortas eksiklii, geleneksel yaam biimlerini srdrme, ok sayda ailenin ayn evde yaamas, olaanst durum ve iddet kaynakl ruhsal sorunlar, hijyen sorunlar, temiz ime suyu eksiklii, atklarn dzenli bir ekilde uzaklatrlamamas, stres faktrleri, alan annelerin ocuklarna bakacak destek eksiklii, elverisiz konaklama artlar, toplu yaam zorunluluu ve dk gelir dzeyi gibi faktrler, g eden bireylerin salk durumlarn olumsuz bir ekilde etkileyebilmektedir. Gebelik dneminde bu zorluklar daha da artmakta ve gebeler iin nemli sorunlara neden olabilmektedir. reme sistemi enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler, ocuk anneler, uygun koullarda gereklemeyen doumlar ve dkler, doumla gelen zrler, intra-uterun gelime gerilii, demir eksiklii anemisi, anne ve bebekte hastalklar ve lm risklerindeki artlar yoksullukla birlikte daha fazla ortaya kmaktadr. Kadna ynelik iddet ve bask ounlukla kadnn cinselliine bal nedenlerle ortaya kmakta bu onun reme ve genel saln nemli lde etkilemektedir. Bu nedenle bu derlemede gn kadn sal zerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi amalanmtr. ORCID NO: 0000-0003-4234-9481

Anahtar Kelimeler: G, gmen, kadn, kadn sal