BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ece KAPLAN DOĞAN
GÖÇ VE KADIN SAĞLIĞI
 
Göç, tarihin başlangıcından beri insanların sürekli gerçekleştirdiği ve tekrar ettiği bir eylemdir. İnsanoğlu hastalık, kıtlık, savaş gibi sebeplerle yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla farklı coğrafyaya göç etmiştir. Göçmen gruplarda kadınlar en hassas grupta yer almaktadırlar. Göç eden kadınlar, yeni bir kültür, dil ve yaşam tarzıyla karşılaşırken adaptasyon zorlukları yaşamakta ve sağlık, eğitim ve istihdam gibi temel hizmetlere erişim konusunda sorunlarla karşılaşabilmektedir. Göçmen kadınların genellikle sağlıksız koşullarda yaşamlarını sürdürdükleri ve dengesiz, yetersiz beslenme koşullarına maruz kaldıkları görülmektedir. Bu durum, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Göç edilen bölgede yeterli sağlık kuruluşlarının bulunmaması, göç eden bireylerin düşük gelir düzeylerine sahip olmaları, ekonomik zorluklarla karşılaşmaları, dil engeli, sağlık sigortası eksikliği, geleneksel yaşam biçimlerini sürdürme, çok sayıda ailenin aynı evde yaşaması, olağanüstü durum ve şiddet kaynaklı ruhsal sorunlar, hijyen sorunları, temiz içme suyu eksikliği, atıkların düzenli bir şekilde uzaklaştırılamaması, stres faktörleri, çalışan annelerin çocuklarına bakacak destek eksikliği, elverişsiz konaklama şartları, toplu yaşam zorunluluğu ve düşük gelir düzeyi gibi faktörler, göç eden bireylerin sağlık durumlarını olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Gebelik döneminde bu zorluklar daha da artmakta ve gebeler için önemli sorunlara neden olabilmektedir. Üreme sistemi enfeksiyonları, istenmeyen gebelikler, çocuk anneler, uygun koşullarda gerçekleşmeyen doğumlar ve düşükler, doğumla gelen özürler, intra-uterun gelişme geriliği, demir eksikliği anemisi, anne ve bebekte hastalıklar ve ölüm risklerindeki artışlar yoksullukla birlikte daha fazla ortaya çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve baskı çoğunlukla kadının cinselliğine bağlı nedenlerle ortaya çıkmakta bu onun üreme ve genel sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle bu derlemede göçün kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. ORCID NO: 0000-0003-4234-9481

Anahtar Kelimeler: Göç, göçmen, kadın, kadın sağlığı 


Keywords: