SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Meltem ZKAYA, znur KRKC
 


Keywords:HEMRELKTE DOUM KORKUSU LE LGL YAPILAN LSANSST TEZLERN BBLYOMETRK ANALZ YNTEMYLE NCELENMES
 
Ama: Bu aratrma, hemirelikte doum korkusu ile ilgili yaplan yksek lisans, doktora tezlerinin bibliyometrik analiz yntemiyle incelenmesini amalamaktadr. Yntem: Aratrma verilerine ulamak iin Yksekretim Kurumu (YK)nun Ulusal Tez Merkezi kullanlmtr. Aratrma, 11-13 Kasm 2022 tarihleri arasnda doum korkusu, tokofobi ve hemirelik anahtar kelimeleri kullanlarak tarama yaplmtr. Bulgular: Yaplan tarama sonucunda sanal gereklik ile ilgili 120 lisansst teze ulalm olup, 51 lisansst tezin doum korkusu ile ilgili yapld belirlenmitir. Doum korkusu ile ilgili yaplan lisansst tezler 2005-2022 yaplm ve en fazla lisansst tez 2019 ylnda yaplmtr. Tezlerin %27.45i doktora dzeyindeyken, %72.55i yksek lisans dzeyinde yaplmtr. Doum korkusu ile ilgili yaplan tezlerin %11.76s Dokuz Eyll niversitesinde yaplrken, %27.45i zmir ve stanbul ilinde yaplmtr. Tezlerin %62.75i tanmlayc, %19.61i deneysel, %9.80i yar deneysel ve %84 dier alma trdr. rneklem gruplar incelendiinde %90.20sini gebeler, % 5.88ini doum yapan kadnlarn, %1.96sn ebeveynler ve %1.96sn rencilerin oluturduu belirlenmitir. almalarn %1.96s renci eitiminde yaplrken, %98.04 gebe ve ebeveyn eitiminde yaplmtr. almaya dahil edilen tezlerde en fazla doum korkusu anahtar kelimesi kullanlmtr. Sonu: Hemirelik alannda doum korkusu ile ilgili ok eitli lisansst tez almasnn yapld, bu almalarn 2017 ylndan itibaren saysnn ve poplerliinin artmaya balad saptanmtr. almalarn yksek lisans dzeyinde ve tanmlayc tipte olmasnn belirlenmesiyle doktora dzeyindeki rencilerin deneysel trde almalarn arttrmalar gerektiini gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Doum Korkusu, Bibliyometrik Analiz, Hemirelik